Tiêu đề phần

Báo cáo lạm dụng

Phần mềm lập bản đồ GIS - Phân tích không gian - Esri
Đặc sắc Phổ biến

ESRI - Phần mềm lập bản đồ GIS, Thông tin vị trí & Phân tích không gian

GIS

ESRI - Phần mềm lập bản đồ GIS, Thông tin vị trí & Phân tích không gian

ESRI là công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu về phần mềm Hệ thống thông tin địa lý (GIS), thông tin vị trí và lập bản đồ. Từ năm 1969, ESRI đã hỗ trợ khách hàng về khoa học địa lý và phân tích không gian địa lý trên toàn thế giới. ESRI áp dụng cách tiếp cận địa lý để giải quyết vấn đề, được áp dụng vào cuộc sống bằng công nghệ GIS hiện đại, cam kết sử dụng khoa học và công nghệ để xây dựng một thế giới bền vững.

Công ty tư nhân, được thành lập năm 1969 bởi Jack Dangermond và Laura Dangermond, có trụ sở chính tại Redlands, California, Hoa Kỳ với 49 văn phòng trên toàn thế giới, trong đó có 11 trung tâm nghiên cứu và phát triển (ESRI đầu tư 30% doanh thu hàng năm vào nghiên cứu và phát triển). Hơn 300.000 tổ chức, bao gồm 90% của các công ty Fortune 100, hầu hết các chính phủ quốc gia, 30.000 thành phố và chính quyền địa phương, tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và 12.000 trường đại học sử dụng các sản phẩm và dịch vụ công nghệ của ESRI (phần mềm phân tích và lập bản đồ kỹ thuật số toàn diện và có thể mở rộng -ArcGIS). Đội ngũ của ESRI có hơn 5.000 nhân viên đến từ 73 quốc gia.

Đổi mới liên tục, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển cũng như triết lý thực sự lấy khách hàng làm trung tâm đã giúp Esri phát triển thành công ty dẫn đầu thế giới về phần mềm GIS, hiện là công cụ thiết yếu trong các khu vực tư nhân, công cộng và phi lợi nhuận.

Các sản phẩm: ArcGIS, ArcGIS Máy tính để bàn, ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online

Với thị phần 43%, ESRI là nhà cung cấp phần mềm GIS, web GIS và ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu địa lý hàng đầu thế giới

ESRI sử dụng tên ArcGIS để đề cập đến bộ phần mềm của nó GIS các sản phẩm phần mềm hoạt động trên nền tảng máy tính để bàn, máy chủ và thiết bị di động. ArcGIS cũng bao gồm các sản phẩm dành cho nhà phát triển và dịch vụ web. Theo nghĩa chung, thuật ngữ GIS mô tả bất kỳ hệ thống thông tin nào tích hợp, lưu trữ, chỉnh sửa, phân tích, chia sẻ và hiển thị thông tin địa lý để cung cấp thông tin cho việc ra quyết định. Tuy nhiên, thuật ngữ GIS-Centric đã được định nghĩa cụ thể là việc sử dụng Cơ sở dữ liệu địa lý Esri ArcGIS làm kho lưu trữ dữ liệu tài sản và tính năng trung tâm cho các hệ thống quản lý bảo trì máy tính (CMMS) như một phần của hệ thống phần mềm phân tích và quản lý tài sản doanh nghiệp. Tiêu chí chứng nhận lấy GIS làm trung tâm đã được xác định cụ thể bởi NAGCS, Hiệp hội các giải pháp lấy GIS làm trung tâm quốc gia

(nguồn: ESRI.com và Wikipedia)

Băng hình

Vị trí

Thông tin liên lạc

Địa chỉ
Redlands, Quận San Bernardino, Khu vực phía Nam CAL Fire, California, Hoa Kỳ
Điện thoại
Trang mạng
Mã Zip/Bưu điện
Vùng đất đỏ, California, Hoa Kỳ
Thông tin xã hội

Thông tin tác giả

Biểu đồ hàng hải

Thành viên từ 3 năm trước
Xem hồ sơ

Biểu mẫu liên hệ của chủ sở hữu danh sách


viTiếng Việt