MARITIMA RESURSER

KATALOG ÖVER NAUTISKA RESURSER för marin navigering och maritimt liv

MARINA ORGANISATIONER, INSTITUT, KAMMAR, NAUTISKA TJÄNSTER, RESURSER OCH INFO-LÄNKAR

LISTA ÖVER NAUTISKA RESURSER för marin navigering och maritimt liv

ANVÄNDBARA NAUTISKA RESURSER

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO)

IMO är Förenta nationerna specialiserad byrå med ansvar för sjöfartens säkerhet och säkerhet och förebyggande av havs- och luftföroreningar från fartyg. IMO:s arbete stödjer FN:s mål för hållbar utveckling... www.imo.org

Nautiska institutet

De Nautiska institutet är en icke-statlig organisation (NGO) med rådgivande status vid Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). Dess mål är att främja professionalism, bästa praxis och säkerhet inom hela sjöfartsindustrin... www.nautinst.org

International Hydrographic Organization (IHO)

De Internationella hydrografiska organisationen arbetar för att se till att alla världens hav, hav och farbara vatten kartläggs och kartläggs, vilket stödjer navigeringssäkerheten och skyddet av den marina miljön. Den samordnar verksamheten vid nationella hydrografiska kontor och sätter standarder... www.iho.int

International Chamber of Shipping (ICS)

Målet med ICS är att agera som en förespråkare för industrin i frågor om sjöfartsfrågor, sjöfartspolitik och tekniska frågor, inklusive fartygskonstruktion, drift, säkerhet och förvaltning, och att utveckla bästa praxis i branschen... www.ics-shipping.org

International Telecommunication Union (ITU)

Internationella telekommunikationsunionen (ITU) är Förenta nationerna specialiserad byrå för informations- och kommunikationsteknik – IKT. Maritime publikationer... www.itu.int

Ryska hydrografiska tjänsten

De Ryska hydrografiska tjänsten (officiellt namn Department of Navigation and Oceanography vid Ryska federationens försvarsministeriumryska: Управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации), är Rysslands hydrografiska kontor, med ansvar för att underlätta navigering, utföra hydrografiska undersökningar och publicering sjökort... https://eng.mil.ru

UK Hydrographic Office (UKHO)

UK Hydrographic Office (UKHO) är ett världsledande centrum för hydrografi, specialiserat på marina geospatiala data som hjälper andra att låsa upp en djupare förståelse av världens hav... www.admiralty.co.uk

Hellenic Navy - Gamla sjökort

Hellenic Navy gamla sjökort och sjöfartspublikationer - Flytande marinmuseer - Fartygsmuseums utställningar... https://www.hellenicnavy.gr - gamla sjökort för Grekland

NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration

NOAA (USA) har uppdraget att förstå och förutsäga förändringar i klimat, väder, hav och kuster, dela den kunskapen och informationen - bevara och hantera kust- och marina ekosystem och resurser. NOAA's National Ocean Service tillhandahåller produkter, verktyg och tjänster för att säkerställa säker passage längs USA:s kustvatten... https://noaa.gov - hitta sjökort för USA 

Australian Hydrographic Office (AHO)

Australian Hydrographic Office (AHO) är en del av försvarsdepartementet. Det är ansvarigt för att tillhandahålla Australiens nationella karttjänst under villkoren i SOLAS och Navigation Act 2012 (Cth)... https://hydro.gov.au/

Canadian Hydrographic Service (CHS)

The Canadian Hydrographic Service (CHS)s sjökort och publikationer hjälper till att säkerställa säker navigering av Kanadas vattenvägar. Bläddra i katalogen med över 2 000 sjökort och publikationer... https://charts.gc.ca

Korea Hydrographic & Oceanographic Agency (KHOA)

Republiken Korea ger ett bidrag till International Hydrographic Organization för att hjälpa utvecklingsländer att förbättra sin förmåga att följa internationella standarder för hydrografisk undersökning, nautisk kartografi och havsobservation... www.khoa.go.kr

European Community Shipowners Association (ECSA)

Europa är stolt över sina hundraåriga maritima traditioner och sin unika sjöfartsindustri. Den europeiska sjöfartsnäringen är en framgångssaga, en geostrategisk tillgång för EU inför globala utmaningar. Europeiska redare driver en av de största, yngsta, mest innovativa flottorna i världen... https://www.ecsa.eu/

International Association of Ports & Harbors (IAPH)

IAPH är en icke-statlig organisation (NGO) med huvudkontor i Tokyo, Japan, det är en global allians av hamnar som idag representerar cirka 160 hamnar och 120 hamnrelaterade företag i 87 länder. Medlemshamnarna hanterar tillsammans långt över 60% av världens sjöburna handel och över 60% av världens containertrafik... https://www.iaphworldports.org

Maritime Links - lista över valda nautiska länkar

John Kohnens Nautical and Boatbuilding Page är en hobbysida som innehåller en stor källa med webbplatser relaterade till marina fartyg och maritim navigering... http://www.boat-links.com

Den nautiska almanackan

Den gratis online Nautisk almanacka - världens mest kompletta källa för gratis himmelsnavigeringsinformation. Utövandet av Celestial Navigation och andra metoder för traditionell wayfinding... http://thenauticalalmanac.com/

Fyrens katalog

de Fyrens katalog, tillhandahåller information och länkar för mer än 23 500 av världens fyrar. Senaste uppdatering 12 februari... http://www.ibiblio.org/lighthouse/

World Sea Ports databas

World sea ports databas, sjötransporter, marina och hamnar marknadsplats, sjöavstånd och rutter. En databas med hamnar - Information för hamnar över hela världen... http://ports.com/

Vindkartor och väderprognoser

Väderradar, vind & vågprognos för kiters, surfare, skärmflygare, piloter, seglare och vem som helst. Världsomspännande animerad väderkarta, med lättanvända lager - exakt platsprognos. METAR, TAF & NOTAMs för alla hamnar i världen. SYNOP koder från väderstationer & bojar. Prognosmodeller ECMWF, GFS, NAM & NEMS... https://www.windy.com

Windfinder - Vindkarta, vindprognos & väderrapporter

Vindkarta med livevindradar och världsomspännande vindprognos. Se live väderrapporter, vindhastighet och vågor för kite- och vindsurfing, segling, fiske och vandring... https://www.windfinder.com

Sjösäkerhetsguide

Sjöfartsindustrin var en av de första industrierna att implementera omfattande internationella säkerhetsstandarder som fastställts av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). Denna sjösäkerhetsguide sammanfattar de många regler och förordningar som säkerställer säkerhet över marina vattenvägar... https://www.lanierlawfirm.com

European Atlas of the Seas

Utforska, sammanställ och skapa din egen havskarta. Lär dig mer om Europas hav och kuster, deras miljö, relaterade mänskliga aktiviteter och europeisk politik... https://ec.europa.eu

HELMEPA

HELMEPA (Hellenic Marine Environment Protection Association): är ett banbrytande frivilligt åtagande från grekiska sjöfolk och fartygsägare för att skydda haven från fartygsgenererade föroreningar, genomfört i Pireus, Grekland, den 4 juni 1982... https://www.helmepa.gr

Save the Mediterranean (Save the Med foundation) 

Save the Med-stiftelsens uppdrag är att göra det möjligt för Medelhavet att återvinna sin rika biologiska mångfald och att frodas i harmoni med blomstrande, miljömedvetna och proaktiva lokalbefolkningar... https://www.savethemed.org

Öppna Geospatial Consortium

En världsomspännande community som har åtagit sig att förbättra tillgången till geospatial eller platsinformation. OGC kopplar samman människor, samhällen och teknik för att lösa globala utmaningar och möta vardagliga behov. Organisationen representerar över 500 företag, statliga myndigheter, forskningsorganisationer och universitet förenade med en önskan att göra platsinformation FAIR – Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable... https://www.ogc.org

ICA (International Cartographic Association)

Uppdraget för International Cartographic Association (ICA) är att främja disciplinerna och yrkena kartografi och GIScience i ett internationellt sammanhang. ICAs mål är att säkerställa det kartografi och GIScience används till maximal effekt och full potential till gagn för samhället och vetenskapen genom främjande och representation av disciplinerna och yrkena kartografi och GIScience internationellt...  https://icaci.org

MAPBOX

Kartor och plats för utvecklare, exakt platsdata och kraftfulla utvecklarverktyg för att förändra vårt sätt att navigera i världen... https://www.mapbox.com

BOKA FÄRJEBILJETTER ONLINE

Prisjämförelsewebbplats för färjeöverfarter för alla färjerutter och tidtabeller i Europa, erbjuder bokning av färjebiljetter för alla färjeoperatörer... https://www.ferry-tickets.com

Union of Greek Shipowners (UGS)

Sedan 1916 representerar Union of Greek Shipowners (UGS) grekisk ägda kommersiella fartyg över 3 000 BT under grekisk och andra flaggor. Trots nuvarande utmaningar representerar grekisk sjöfart 58% av EU-kontrollerad flotta och nästan 20% av världens dödviktskapacitet... https://www.ugs.gr

HELLENIC NAVY HYDROGRAPHIC SERVICE

Hellenic Navy Hydrographic Service (HNHS) sammanställer de officiella elektroniska sjökorten (ENC) i Grekland i enlighet med standarden S-57 Ed 3.1 från International Hydrographic Organization - IHO. Dessa sjökort är avsedda för professionella elektroniska sjökortsinformationssystem (ECDIS)...
https://www.hnhs.gr

Shippax - Ferry News, Ferry Database & Conference

Shippax: a leading provider of extensive and comprehensive Ferry, Cruise and ro-ro information. Nearly 50 years of experience as a publisher of ferries and shipping related statistical data, company reviews, analytical annuals, and a monthly maritime magazine and shipping news... https://www.shippax.com/

Om du har några andra rekommendationer för den här listan eller kommentarer i allmänhet, vill vi gärna höra från dig!

Om du är intresserad av att ha din produkt eller tjänst presenteras, vänligen kontakta oss genom att använda formuläret nedan:

Sjöfartskatalog

Sjökort: ELEKTRONISKA NAVIGATIONSJART

lista över de bästa elektroniska sjökortslösningarna, digitala vektor- och raster sjökort för din passageplanering, från kommersiella fartyg till fritidsfartyg
se mer

Sjökort: PAPER NAVIGATIONSJART

lista över de bästa leverantörerna av tryckta sjökort och försäljningsagenter för papperssjökort över hela världen för alla behov: reseplanering för kommersiella flottor, fritidsfartyg, yachter, superyachter
se mer

Marina publikationer: PAPPER & DIGITAL MARINA PUBLIKATIONER

kataloglista över utvalda premium nautiska publikationer, papper och digitala marinpublikationer från de bästa leverantörerna över hela världen för att hjälpa sjömän med dagliga passageplaner
se mer

Digitala och papper SJÖKART RÄTTELSER & UPPDATERINGAR

urval av sjökortskorrigeringar och uppdateringslösningar från premiumleverantörer över hela världen. En kritisk tjänst för säker passageplanering överallt i havsvärlden
se mer

Marin TJÄNSTER & PRODUKTER

Marina tjänster, lösningar och produkter
se mer

VIDEOINSTRUKTIONER för marin navigering

urval av sjöfartsinstruktioner och handledningar. Lektioner i nautisk navigering
se mer

Användbara VIDEOINSTRUKTIONER för marin navigering

urval av sjöfartsinstruktioner och handledningar. Lektioner i nautisk navigering
SE MER
Allt du behöver för att planera din brorygg och sjöresa

Sjöfartsnavigeringstjänster och -produkter KABEL

DIGITALA sjökort

lista över de bästa elektroniska sjökortslösningarna, digitala vektor- och raster sjökort för din passageplanering, från kommersiella fartyg till fritidsfartyg
SE MER

PAPPER sjökort

lista över de bästa leverantörerna av tryckta sjökort och försäljningsagenter för papperssjökort över hela världen för alla behov: reseplanering för kommersiella flottor, fritidsfartyg, yachter, superyachter
SE MER

Sjökort KORREKTIONER

urval av sjökortskorrigeringar och uppdateringslösningar från premiumleverantörer över hela världen. En kritisk tjänst för säker passageplanering överallt i havsvärlden
SE MER

Nautiska PUBLIKATIONER

kataloglista över utvalda premium nautiska publikationer, papper och digitala marinpublikationer från de bästa leverantörerna över hela världen för att hjälpa sjömän med dagliga passageplaner
SE MER

Hitta alla toppleverantörer av produkter och tjänster för sjönavigering för säker sjöresasplanering

lägenhetpennaSolkuggeflaggafil tomfilmspelkamera-videobokKartabärbar telefonjordenlistavarning
sv_SESvenska