Regler och villkor för användning av MARINE-CHARTS.COM

Allmänna villkor ("Villkor")

 

Våra användarvillkor uppdaterades senast den 2022 02 15.

 

Läs dessa villkor innan du använder vår webbplats.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Orden vars initiala bokstav är versal har betydelser definierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

För ändamålen med dessa villkor:

 

 • "Dotterbolag” betyder en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där "kontroll" betyder ägande av 50% eller mer av aktierna, ägarandelar eller andra värdepapper som har rätt att rösta för val av styrelseledamöter eller annan förvaltningsmyndighet.
 • "konto” betyder ett unikt konto som skapats för dig för att få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.
 • "Företag” (referat till som antingen "företaget", "vi", "oss" eller "vårt" i detta avtal) syftar på MARINE-CHARTS.COM
 • "Land” syftar på GREKLAND.
 • "Innehåll” hänvisar till innehåll som text, bilder eller annan information som kan läggas upp, laddas upp, länkas till eller på annat sätt göras tillgängligt av dig, oavsett formen på innehållet.
 • "Enhet” betyder vilken enhet som helst som kan komma åt Tjänsten såsom en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.
 • "Respons” betyder feedback, innovationer eller förslag som skickats av dig angående attribut, prestanda eller funktioner hos vår tjänst.
 • "Produkter” hänvisar till de produkter eller föremål som erbjuds till försäljning på Tjänsten.
 • "Order” betyder en begäran från dig att köpa produkter från oss.
 • "Kampanjer” hänvisar till tävlingar, utlottningar eller andra kampanjer som erbjuds genom Tjänsten.
 • "Service” hänvisar till webbplatsen.
 • "Villkor" (även kallad "Villkor") betyder dessa villkor som utgör hela avtalet mellan dig och företaget angående användningen av tjänsten.
 • "Tredjepartstjänst för sociala medier” betyder alla tjänster eller innehåll (inklusive data, information, produkter eller tjänster) som tillhandahålls av en tredje part som kan visas, inkluderas eller göras tillgängligt av tjänsten.
 • "Hemsida" refererar till MARINE-CHARTS.COM, tillgänglig från HTTPS://MARINE-CHARTS.COM
 • "Du” betyder individen som har åtkomst till eller använder Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk person på uppdrag av vilken sådan individ får åtkomst till eller använder Tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

Bekräftelse

Dessa är villkoren som styr användningen av denna tjänst och avtalet som gäller mellan dig och företaget. Dessa villkor anger rättigheterna och skyldigheterna för alla användare angående användningen av webbplatsen.

Din åtkomst till och användning av webbplatsen är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder webbplatsen.

Genom att gå in på eller använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av dessa villkor kan du inte komma åt webbplatsen.

Du intygar att du är över 18 år. Företaget tillåter inte personer under 18 att använda webbplatsen.

Din åtkomst till och användning av webbplatsen är också villkorad av ditt godkännande av och efterlevnad av Integritetspolicy av företaget. Vår sekretesspolicy beskriver våra policyer och procedurer för insamling, användning och avslöjande av din personliga information när du använder applikationen eller webbplatsen och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Läs vår Integritetspolicy noggrant innan du använder vår webbplats.

Användarkonton

När du skapar ett konto hos oss måste du tillhandahålla oss information som alltid är korrekt, fullständig och aktuell. Underlåtenhet att göra det utgör ett brott mot villkoren, vilket kan leda till omedelbar uppsägning av ditt konto på vår tjänst.

Du är ansvarig för att skydda lösenordet som du använder för att komma åt webbplatsen och för alla aktiviteter eller åtgärder under ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord finns på vår webbplats eller en social medietjänst från tredje part.

Du samtycker till att inte avslöja ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om något säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto.

Du får inte som användarnamn använda namnet på en annan person eller enhet eller som inte är lagligt tillgängligt för användning, ett namn eller varumärke som är föremål för någon annan persons eller enhets rättigheter utan lämplig auktorisation, eller ett namn som är annars kränkande, vulgärt eller obscent.

Innehåll

Din rätt att lägga upp innehåll

Vår webbplats låter dig lägga upp innehåll. Du är ansvarig för innehållet som du publicerar på webbplatsen, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet och lämplighet.

Genom att publicera innehåll på webbplatsen ger du oss rätten och licensen att använda, modifiera, offentligt utföra, offentligt visa, reproducera och distribuera sådant innehåll på och genom webbplatsen. Du behåller alla dina rättigheter till allt innehåll som du skickar, publicerar eller visar på eller via webbplatsen och du är ansvarig för att skydda dessa rättigheter. Du samtycker till att denna licens inkluderar rätten för oss att göra ditt innehåll tillgängligt för andra användare av webbplatsen, som också kan använda ditt innehåll enligt dessa villkor.

Du intygar och garanterar att: (i) innehållet är ditt (du äger det) eller så har du rätt att använda det och ge oss rättigheterna och licensen enligt dessa villkor, och (ii) publiceringen av ditt innehåll på eller genom webbplatsen bryter inte mot någon persons integritetsrättigheter, publicitetsrättigheter, upphovsrätter, avtalsrättigheter eller andra rättigheter.

Innehållsbegränsningar

Företaget ansvarar inte för innehållet hos webbplatsens användare. Du förstår och samtycker uttryckligen att du är ensam ansvarig för innehållet och för all aktivitet som sker under ditt konto, oavsett om det görs av dig eller någon tredje person som använder ditt konto.

Du får inte överföra något innehåll som är olagligt, stötande, upprörande, avsett att äckla, hotfullt, ärekränkande, obscent eller på annat sätt stötande. Exempel på sådant stötande innehåll inkluderar, men är inte begränsade till, följande:

 • Olaglig eller främjande av olaglig verksamhet.
 • Ärekränkande, diskriminerande eller elakt innehåll, inklusive referenser eller kommentarer om religion, ras, sexuell läggning, kön, nationellt/etniskt ursprung eller andra riktade grupper.
 • Spam, maskin – eller slumpmässigt – genererad, som utgör otillåten eller oönskad reklam, kedjebrev, någon annan form av otillåten uppmaning eller någon form av lotteri eller hasardspel.
 • Innehåller eller installerar virus, maskar, skadlig kod, trojanska hästar eller annat innehåll som är utformat eller avsett att störa, skada eller begränsa funktionen hos mjukvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning eller för att skada eller få obehörig åtkomst till data eller annat information om en tredje person.
 • Intrång i någon parts äganderätt, inklusive patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt, publicitetsrätt eller andra rättigheter.
 • Utger sig att vara någon person eller enhet inklusive företaget och dess anställda eller representanter.
 • Kränker tredje persons integritet.
 • Falsk information och funktioner.

 

Företaget förbehåller sig rätten, men inte skyldigheten, att efter eget gottfinnande avgöra om något innehåll är lämpligt och följer dessa villkor, vägra eller ta bort detta innehåll. Företaget förbehåller sig vidare rätten att göra formatering och redigeringar och ändra sättet för innehållet. Företaget kan också begränsa eller återkalla användningen av webbplatsen om du publicerar sådant stötande innehåll. Eftersom företaget inte kan kontrollera allt innehåll som publiceras av användare och/eller tredje parter på webbplatsen, samtycker du till att använda webbplatsen på egen risk. Du förstår att genom att använda webbplatsen kan du utsättas för innehåll som du kan tycka är stötande, oanständigt, felaktigt eller stötande, och du samtycker till att företaget under inga omständigheter kommer att hållas ansvarigt på något sätt för något innehåll, inklusive eventuella fel eller utelämnanden i allt innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av din användning av något innehåll.

Säkerhetskopiering av innehåll

Även om regelbundna säkerhetskopieringar av innehåll utförs, garanterar företaget inte att det inte kommer att ske någon förlust eller korruption av data.

Korrupta eller ogiltiga säkerhetskopieringspunkter kan orsakas av, utan begränsning, innehåll som är skadat innan det säkerhetskopieras eller som ändras under tiden en säkerhetskopiering utförs.

Företaget kommer att tillhandahålla support och försöka felsöka alla kända eller upptäckta problem som kan påverka säkerhetskopiering av innehåll. Men du erkänner att företaget inte har något ansvar relaterat till innehållets integritet eller misslyckandet med att framgångsrikt återställa innehållet till ett användbart tillstånd.

Du samtycker till att behålla en fullständig och korrekt kopia av allt innehåll på en plats som är oberoende av webbplatsen.

Upphovsrättspolicy

Immaterialrättsintrång

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Det är vår policy att svara på alla påståenden om att innehåll som publiceras på webbplatsen gör intrång i upphovsrätten eller andra immateriella intrång hos någon person.

Om du är upphovsrättsinnehavare, eller auktoriserad på uppdrag av någon, och du tror att det upphovsrättsskyddade verket har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång som äger rum via webbplatsen, måste du skicka in ditt meddelande skriftligen till kännedom om vår upphovsrättsagent via e-post ([email protected]) och inkludera i ditt meddelande en detaljerad beskrivning av det påstådda intrånget.

Du kan hållas ansvarig för skador (inklusive kostnader och advokatarvoden) för att felaktigt framställa att något innehåll gör intrång i din upphovsrätt.

DMCA-meddelande och DMCA-förfarande för anspråk på upphovsrättsintrång

Du kan skicka in ett meddelande i enlighet med Digital Millennium Copyright Act (DMCA) genom att ge vår upphovsrättsagent följande information skriftligen (se 17 USC 512(c)(3) för mer information):

 • En elektronisk eller fysisk signatur av den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrättens intresse.
 • En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket som du hävdar har gjorts intrång, inklusive webbadressen (dvs webbsidans adress) till platsen där det upphovsrättsskyddade verket finns eller en kopia av det upphovsrättsskyddade verket.
 • Identifiering av webbadressen eller annan specifik plats på webbplatsen där materialet som du hävdar gör intrång finns.
 • Din adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Ett uttalande från dig om att du i god tro tror att den omtvistade användningen inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen.
 • Ett uttalande från dig, gjort under straff för mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera å upphovsrättsinnehavarens vägnar.

 

Du kan kontakta vår upphovsrättsagent via e-post ([email protected]). Efter mottagandet av ett meddelande kommer företaget att vidta alla åtgärder, efter eget gottfinnande, det anser lämpliga, inklusive borttagning av det ifrågasatta innehållet från webbplatsen.

Lägga beställningar på produkter/tjänster

Genom att göra en beställning av produkter/tjänster via webbplatsen garanterar du att du är juridiskt kapabel att ingå bindande avtal.

Din information

Om du vill göra en beställning av produkter/tjänster tillgängliga på webbplatsen (t.ex. reklam), kan du bli ombedd att tillhandahålla viss information som är relevant för din beställning, inklusive, utan begränsning, ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt kreditkort nummer, utgångsdatum för ditt kreditkort, din faktureringsadress och din faktureringsinformation (OBS: andra betalningsformer för tjänster som erbjuds av webbplatsen, förutom användning av kreditkort, är tillgängliga. t.ex. Paypal och banköverföring).

Du intygar och garanterar att: (i) Du har den lagliga rätten att använda alla kredit- eller betalkort eller andra betalningsmetoder i samband med en Beställning; och att (ii) informationen du lämnar till oss är sann, korrekt och fullständig.

Genom att skicka in sådan information ger du oss rätten att tillhandahålla informationen till tredje part som behandlar betalningar i syfte att underlätta slutförandet av din beställning.

Annullering av beställning

Vi förbehåller oss rätten att avvisa eller avbryta din beställning när som helst av vissa skäl inklusive men inte begränsat till:

 

 • Tillgänglighet för produkter/tjänster
 • Fel i beskrivningen eller priserna för produkter
 • Fel i din beställning

 

Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta din beställning om bedrägeri eller en obehörig eller olaglig transaktion misstänks.

Dina avbeställningsrättigheter

Alla produkter/tjänster du köper kan endast returneras eller återbetalas i enlighet med dessa villkor.

Tillgänglighet, fel och felaktigheter

Vi uppdaterar ständigt våra erbjudanden av produkter/tjänster på webbplatsen. Produkterna/tjänsterna som är tillgängliga på vår webbplats kan vara felaktigt prissatta, felaktigt beskrivna eller otillgängliga, och vi kan uppleva förseningar i uppdatering av information om våra produkter/tjänster på webbplatsen och i vår annonsering på andra webbplatser.

Vi kan inte och garanterar inte riktigheten eller fullständigheten av någon information, inklusive priser, bilder på produkter/tjänster, specifikationer, tillgänglighet och tjänster. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera information och att korrigera fel, felaktigheter eller utelämnanden när som helst utan föregående meddelande.

Prispolicy

Företaget förbehåller sig rätten att revidera sina priser när som helst innan det accepterar en beställning.

De angivna priserna kan komma att revideras av företaget efter att ha accepterat en beställning i händelse av en händelse som påverkar leveransen orsakad av statliga åtgärder, variationer i tullavgifter, ökade fraktkostnader, högre valutakostnader och andra frågor utanför företagets kontroll . I så fall har du rätt att avbryta din beställning.

Betalningar

Betalning kan göras genom olika betalningsmetoder vi har tillgängliga, såsom Visa, MasterCard-kort eller online betalningsmetoder (PayPal, till exempel).

Betalkort (kreditkort eller betalkort) är föremål för valideringskontroller och auktorisering av din kortutgivare. Om vi inte får den erforderliga auktoriseringen kommer vi inte att hållas ansvariga för eventuella förseningar eller uteblivna leveranser av din beställning.

Kampanjer

Alla kampanjer som görs tillgängliga via webbplatsen kan styras av regler som är separata från dessa villkor.

Om du deltar i några kampanjer, läs de tillämpliga reglerna samt vår integritetspolicy. Om reglerna för en kampanj strider mot dessa villkor kommer kampanjreglerna att gälla.

Immateriella rättigheter

Webbplatsen och dess ursprungliga innehåll (exklusive innehåll som tillhandahålls av dig eller andra användare), funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli företagets och dess licensgivares exklusiva egendom.

Webbplatsen är skyddad av upphovsrätt, varumärken och andra lagar i både landet och andra länder.

Våra varumärken och klädsel får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt medgivande från företaget.

Din feedback till oss

Du tilldelar alla rättigheter, titel och intressen i all feedback du ger företaget. Om en sådan överlåtelse av någon anledning är ineffektiv, samtycker du till att ge företaget en icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, royaltyfri, världsomspännande rättighet och licens att använda, reproducera, avslöja, underlicensiera, distribuera, modifiera och utnyttja sådan feedback utan restriktion.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av företaget.

Företaget har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner och samtycker vidare till att företaget inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås vara orsakad av eller i samband med användningen av eller beroendet av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och integritetspolicyn för alla tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan avsluta eller stänga av ditt konto omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, oavsett anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot dessa villkor.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda webbplatsen.

Ansvarsbegränsning

Oavsett eventuella skador som du kan ådra dig, kommer företagets och någon av dess leverantörers hela ansvar enligt någon bestämmelse i dessa villkor och din exklusiva gottgörelse för allt det föregående att begränsas till det belopp som faktiskt betalats av dig via webbplatsen.

I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska företaget eller dess leverantörer under inga omständigheter hållas ansvariga för några speciella, oförutsedda, indirekta eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, skador för förlust av vinst, förlust av data eller annan information, för affärsavbrott, för personskada, förlust av integritet som härrör från eller på något sätt relaterad till användningen av eller oförmågan att använda webbplatsen, programvara från tredje part och/eller tredje parts hårdvara som används med webbplatsen, eller på annat sätt i samband med någon bestämmelse i dessa villkor), även om företaget eller någon leverantör har informerats om möjligheten till sådana skador och även om åtgärden misslyckas med sitt väsentliga syfte.

Vissa stater tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier eller begränsning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, vilket innebär att vissa av ovanstående begränsningar kanske inte gäller. I dessa stater kommer varje parts ansvar att begränsas i den utsträckning som lagen tillåter.

Ansvarsfriskrivning "I BEFINTLIGT SKICK" och "SOM TILLGÄNGLIG".

Webbplatsen tillhandahålls till dig "I BEFINTLIGT SKICK" och "SOM TILLGÄNGLIG" och med alla fel och defekter utan garanti av något slag. I den maximala omfattning som är tillåten enligt tillämplig lag, frånsäger sig företaget, för sina egna vägnar och på sina dotterbolags vägnar och dess respektive deras respektive licensgivare och tjänsteleverantörer, uttryckligen alla garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, med avseende på Tjänst, inklusive alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång, och garantier som kan uppstå ur affärer, prestanda, användning eller handelspraxis. Utan begränsning till det föregående ger företaget inga garantier eller åtaganden, och gör inga utfästelser av något slag att webbplatsen kommer att uppfylla dina krav, uppnå avsedda resultat, vara kompatibel eller fungera med någon annan programvara, applikationer, system eller tjänster, fungera utan avbrott, uppfylla prestanda- eller tillförlitlighetsstandarder eller vara felfri eller att eventuella fel eller defekter kan eller kommer att korrigeras.

Utan att begränsa det föregående ger varken företaget eller någon av företagets leverantörer några utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda: (i) beträffande driften eller tillgängligheten av webbplatsen, eller informationen, innehållet och materialet eller produkterna. inkluderad därpå; (ii) att webbplatsen kommer att vara oavbruten eller felfri; (iii) om riktigheten, tillförlitligheten eller valutan för all information eller innehåll som tillhandahålls via webbplatsen; eller (iv) att webbplatsen, dess servrar, innehållet eller e-postmeddelanden som skickas från eller på uppdrag av företaget är fria från virus, skript, trojanska hästar, maskar, skadlig programvara, tidsbomber eller andra skadliga komponenter.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa typer av garantier eller begränsningar av tillämpliga lagstadgade rättigheter för en konsument, så vissa eller alla av ovanstående undantag och begränsningar kanske inte gäller dig. Men i ett sådant fall ska undantagen och begränsningarna som anges i detta avsnitt tillämpas i den utsträckning som är verkställbar enligt tillämplig lag.

Gällande lag

Lagarna i landet, exklusive dess lagkonflikter, ska styra dessa villkor och din användning av webbplatsen. Din användning av applikationen kan också vara föremål för andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

Tvistlösning

Om du har någon oro eller tvist om webbplatsen, samtycker du till att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta företaget.

För användare av Europeiska unionen (EU).

Om du är konsument inom EU kommer du att dra nytta av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt.

USA:s lagliga efterlevnad

Du representerar och garanterar att (i) du inte befinner dig i ett land som är föremål för USA:s regeringsembargo, eller som har utsetts av USA:s regering som ett "terroriststödjande" land, och (ii) du inte är listad på någon av Förenta staternas regeringslista över förbjudna eller begränsade parter.

Avskiljbarhet och avstående

Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara omöjlig att verkställa eller ogiltig, kommer en sådan bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå målen för denna bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta med full kraft och effekt.

Avstående

Förutom vad som anges häri, ska underlåtenhet att utöva en rättighet eller att kräva att en skyldighet enligt dessa villkor fullgörs inte påverka en parts möjlighet att utöva sådan rätt eller kräva sådan fullgörelse när som helst därefter, och inte heller ska avståendet från ett brott utgöra ett avstående. eventuella efterföljande överträdelser.

Ändringar av dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att ge minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår webbplats efter att dessa ändringar har trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, helt eller delvis, vänligen sluta använda webbplatsen och dess tjänster.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss:

 

 

Integritetspolicy

Allt du behöver för att planera din brorygg och sjöresa

Sjöfartsnavigeringstjänster och -produkter KABEL

DIGITALA sjökort

lista över de bästa elektroniska sjökortslösningarna, digitala vektor- och raster sjökort för din passageplanering, från kommersiella fartyg till fritidsfartyg
SE MER

PAPPER sjökort

lista över de bästa leverantörerna av tryckta sjökort och försäljningsagenter för papperssjökort över hela världen för alla behov: reseplanering för kommersiella flottor, fritidsfartyg, yachter, superyachter
SE MER

Sjökort KORREKTIONER

urval av sjökortskorrigeringar och uppdateringslösningar från premiumleverantörer över hela världen. En kritisk tjänst för säker passageplanering överallt i havsvärlden
SE MER

Nautiska PUBLIKATIONER

kataloglista över utvalda premium nautiska publikationer, papper och digitala marinpublikationer från de bästa leverantörerna över hela världen för att hjälpa sjömän med dagliga passageplaner
SE MER

Hitta alla toppleverantörer av produkter och tjänster för sjönavigering för säker sjöresasplanering

sv_SESvenska