MARINE-CHARTS.COM'u kullanmanın Hüküm ve Koşulları

Şartlar ve Koşullar ("Şartlar")

 

Şartlar ve Koşullarımız en son şu tarihte güncellendi: 2022 02 15.

 

Lütfen Web Sitemizi kullanmadan önce bu hüküm ve koşulları okuyun.

Yorum ve Tanımlar

Tercüme

Baş harfi büyük olan kelimeler aşağıdaki koşullarda tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünüp görünmediklerine bakılmaksızın aynı anlama sahip olacaktır.

Tanımlar

Bu Hüküm ve Koşulların amaçları doğrultusunda:

 

 • bağlı kuruluş”, bir taraf tarafından kontrol edilen, kontrol edilen veya bir tarafla ortak kontrol altında olan bir kuruluş anlamına gelir; burada "kontrol", 50% veya daha fazla hisseye, öz sermayeye veya yönetim kurulu veya diğer yönetim makamlarının seçimi için oy kullanma hakkına sahip diğer menkul kıymetlere sahip olmak anlamına gelir.
 • Hesap”, Hizmetimize veya Hizmetimizin bölümlerine erişmeniz için Sizin için oluşturulan benzersiz bir hesap anlamına gelir.
 • Şirket” (bu Sözleşmede "Şirket", "Biz", "Biz" veya "Bizim" olarak anılacaktır) MARINE-CHARTS.COM
 • Ülke” YUNANİSTAN'ı ifade eder.
 • İçerik”, içeriğin biçimi ne olursa olsun, Sizin tarafınızdan yayınlanabilen, yüklenebilen, bağlantılandırılabilen veya başka bir şekilde sizin tarafınızdan kullanıma sunulabilen metin, resim veya diğer bilgiler gibi içeriği ifade eder.
 • Cihaz” bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Hizmete erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.
 • Geri bildirim” Hizmetimizin nitelikleri, performansı veya özellikleri ile ilgili olarak tarafınızdan gönderilen geri bildirim, yenilik veya öneriler anlamına gelir.
 • Ürün:% s” Hizmette satışa sunulan ürün veya öğelere atıfta bulunur.
 • Emirler” Sizin tarafınızdan Bizden Ürün satın alma talebiniz anlamına gelir.
 • Promosyonlar” Hizmet aracılığıyla sunulan yarışmalara, çekilişlere veya diğer promosyonlara atıfta bulunur.
 • Hizmet” Web Sitesini ifade eder.
 • Şartlar ve koşullar” (aynı zamanda "olarak da anılır)Şartlar") Hizmetin kullanımıyla ilgili olarak Siz ve Şirket arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturan bu Hüküm ve Koşullar anlamına gelir.
 • Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmeti”, bir üçüncü tarafça sağlanan ve Hizmet tarafından görüntülenebilecek, dahil edilebilecek veya kullanıma sunulabilecek herhangi bir hizmet veya içerik (veriler, bilgiler, ürünler veya hizmetler dahil) anlamına gelir.
 • İnternet sitesi” anlamına gelir MARINE-CHARTS.COM, erişilebilir HTTPS://MARINE-CHARTS.COM
 • Sen”, Hizmete erişen veya Hizmet'i kullanan kişi veya söz konusu kişinin adına Hizmet'e eriştiği veya Hizmet'i kullandığı şirket veya diğer tüzel kişilik anlamına gelir.

teşekkür

Bunlar, bu Hizmetin kullanımını düzenleyen Şartlar ve Koşullar ve Siz ile Şirket arasında geçerli olan sözleşmedir. Bu Şartlar ve Koşullar, tüm kullanıcıların Web Sitesinin kullanımına ilişkin hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

Web Sitesine erişiminiz ve kullanımınız, bu Hüküm ve Koşulları kabul etmenize ve bunlara uymanıza bağlıdır. Bu Hüküm ve Koşullar, Web Sitesine erişen veya Web Sitesini kullanan tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğer kişiler için geçerlidir.

Web Sitesine erişerek veya Web Sitesini kullanarak bu Hüküm ve Koşullara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız, Web Sitesine erişemezsiniz.

18 yaşından büyük olduğunuzu beyan etmektesiniz. Şirket, 18 yaşından küçüklerin Web Sitesini kullanmasına izin vermemektedir.

Web Sitesine erişiminiz ve kullanımınız aynı zamanda aşağıdakileri kabul etmenize ve bunlara uymanıza bağlıdır. Gizlilik Politikası Şirketin. Gizlilik Politikamız, Uygulamayı veya Web Sitesini kullandığınızda kişisel bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve Size gizlilik haklarınızı ve yasaların Sizi nasıl koruduğunu anlatır. Lütfen okuyun Gizlilik Politikası Web Sitemizi kullanmadan önce dikkatlice

Kullanıcı hesapları

Bizde bir hesap oluşturduğunuzda, Bize her zaman doğru, eksiksiz ve güncel bilgiler sağlamalısınız. Bunu yapmamak, Hizmetimizde hesabınızın derhal feshedilmesiyle sonuçlanabilecek Şartların ihlali anlamına gelir.

Web Sitesine erişmek için kullandığınız şifrenin korunmasından ve şifreniz Web Sitemizde veya bir Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmetinde olsun, şifreniz altındaki her türlü faaliyet veya eylemden siz sorumlusunuz.

Şifrenizi herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemeyi kabul etmektesiniz. Hesabınızın herhangi bir güvenlik ihlali veya yetkisiz kullanımından haberdar olduğunuzda derhal Bize haber vermelisiniz.

Kullanıcı adı olarak başka bir kişi veya kuruluşun adını veya yasal olarak kullanıma açık olmayan bir adı veya Sizden başka bir kişi veya kuruluşun haklarına tabi olan bir adı veya ticari markayı uygun yetkilendirme olmaksızın kullanamazsınız. aksi takdirde saldırgan, kaba veya müstehcen.

İçerik

İçerik Gönderme Hakkınız

Web Sitemiz İçerik yayınlamanıza izin verir. Yasallığı, güvenilirliği ve uygunluğu dahil olmak üzere Web Sitesine gönderdiğiniz İçerikten siz sorumlusunuz.

Web Sitesine İçerik göndererek, Bize bu İçeriği Web Sitesi üzerinde ve aracılığıyla kullanma, değiştirme, kamuya açık olarak gerçekleştirme, kamuya açık olarak görüntüleme, çoğaltma ve dağıtma hakkını ve lisansını vermiş olursunuz. Web Sitesi üzerinde veya aracılığıyla gönderdiğiniz, yayınladığınız veya görüntülediğiniz herhangi bir İçeriğe ilişkin tüm haklarınızı saklı tutarsınız ve bu hakları korumaktan siz sorumlusunuz. Bu lisansın, İçeriğinizi, İçeriğinizi bu Koşullara tabi olarak da kullanabilecek Web Sitesinin diğer kullanıcılarına sunma hakkını içerdiğini kabul edersiniz.

(i) İçeriğin Size ait olduğunu (size ait olduğunu) veya onu kullanma ve Bize bu Koşullarda belirtilen hakları ve lisansı verme hakkınız olduğunu ve (ii) İçeriğinizin veya Web Sitesi aracılığıyla herhangi bir kişinin gizlilik haklarını, tanıtım haklarını, telif haklarını, sözleşme haklarını veya diğer haklarını ihlal etmemektedir.

İçerik Kısıtlamaları

Şirket, Web Sitesi kullanıcılarının içeriğinden sorumlu değildir. Siz veya Hesabınızı kullanan herhangi bir üçüncü kişi tarafından yapılmış olsun, İçerikten ve hesabınız altında gerçekleşen tüm etkinliklerden yalnızca Sizin sorumlu olduğunuzu açıkça anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Yasa dışı, saldırgan, üzücü, tiksindirici, tehdit edici, iftira niteliğinde, karalayıcı, müstehcen veya başka bir şekilde sakıncalı olan herhangi bir İçeriği iletemezsiniz. Bu tür sakıncalı İçerik örnekleri, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerir:

 • Yasa dışı veya yasa dışı faaliyetleri teşvik etmek.
 • Din, ırk, cinsel yönelim, cinsiyet, ulusal/etnik köken veya diğer hedeflenen gruplar hakkında referanslar veya yorumlar dahil olmak üzere karalayıcı, ayrımcı veya kötü niyetli içerik.
 • Yetkisiz veya istenmeyen reklam, zincir mektup, diğer her türlü yetkisiz talep veya herhangi bir piyango veya kumar oluşturan istenmeyen posta, makine – veya rastgele oluşturulmuş.
 • Herhangi bir yazılım, donanım veya telekomünikasyon ekipmanının işleyişini bozmak, zarar vermek veya sınırlamak veya herhangi bir veriye veya diğerlerine zarar vermek veya bunlara yetkisiz erişim sağlamak için tasarlanmış veya tasarlanmış herhangi bir virüs, solucan, kötü amaçlı yazılım, truva atı veya diğer içeriği içerme veya yükleme. üçüncü bir kişinin bilgileri.
 • Patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı, tanıtım hakkı veya diğer haklar dahil olmak üzere herhangi bir tarafın mülkiyet hakkını ihlal etmek.
 • Şirket ve çalışanları veya temsilcileri dahil olmak üzere herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmek.
 • Herhangi bir üçüncü kişinin mahremiyetini ihlal etmek.
 • Yanlış bilgi ve özellikler.

 

Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir İçeriğin uygun olup olmadığını ve bu Koşullara uyup uymadığını belirleme, bu İçeriği reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutar, ancak yükümlülüğü yoktur. Şirket ayrıca herhangi bir İçeriği biçimlendirme ve düzenleme yapma ve şeklini değiştirme hakkını saklı tutar. Şirket ayrıca, bu tür sakıncalı İçerikler yayınlarsanız Web Sitesinin kullanımını sınırlayabilir veya iptal edebilir. Şirket, Web Sitesinde kullanıcılar ve/veya üçüncü şahıslar tarafından yayınlanan tüm içeriği kontrol edemediğinden, Web Sitesini riski size ait olmak üzere kullanmayı kabul etmektesiniz. Web Sitesini kullanarak saldırgan, uygunsuz, yanlış veya sakıncalı bulabileceğiniz içeriklere maruz kalabileceğinizi anlıyor ve herhangi bir içerikten Şirketin hiçbir koşulda, herhangi bir hata veya eksiklik dahil olmak üzere hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ediyorsunuz. herhangi bir içerik veya herhangi bir içeriği kullanmanız sonucunda ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasar.

İçerik Yedeklemeleri

İçeriğin düzenli olarak yedeklenmesine rağmen Şirket, verilerin kaybolmayacağını veya bozulmayacağını garanti etmez.

Bozuk veya geçersiz yedekleme noktaları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yedeklenmeden önce bozulan veya yedekleme yapılırken değişen İçerikten kaynaklanabilir.

Şirket destek sağlayacak ve İçeriğin yedeklenmesini etkileyebilecek bilinen veya keşfedilen sorunları gidermeye çalışacaktır. Ancak, Şirketin İçeriğin bütünlüğü veya İçeriği kullanılabilir bir duruma başarılı bir şekilde geri yükleyememesiyle ilgili hiçbir yükümlülüğünün olmadığını kabul edersiniz.

Herhangi bir İçeriğin tam ve doğru bir kopyasını Web Sitesinden bağımsız bir yerde tutmayı kabul etmektesiniz.

Telif Hakkı Politikası

Fikri Mülkiyet İhlali

Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyuyoruz. Web Sitesinde yayınlanan İçeriğin herhangi bir kişinin telif hakkını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği iddiasına yanıt vermek politikamızdır.

Telif hakkı sahibiyseniz veya biri adına yetkili iseniz ve telif hakkı alınmış çalışmanın Web Sitesi aracılığıyla telif hakkı ihlali oluşturacak şekilde kopyalandığını düşünüyorsanız, bildiriminizi yazılı olarak ilgililerin dikkatine sunmalısınız. e-posta yoluyla ([email protected]) telif hakkı temsilcimize başvurun ve bildiriminize iddia edilen ihlalin ayrıntılı bir açıklamasını ekleyin.

Herhangi bir İçeriğin telif hakkınızı ihlal ettiğini yanlış beyan ettiğiniz için zararlardan (masraflar ve avukatlık ücretleri dahil) sorumlu tutulabilirsiniz.

Telif Hakkı İhlali İddiaları için DMCA Bildirimi ve DMCA Prosedürü

Telif Hakkı Temsilcimize aşağıdaki bilgileri yazılı olarak sağlayarak Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (DMCA) uyarınca bir bildirim gönderebilirsiniz (daha fazla ayrıntı için bkz. 17 USC 512(c)(3)):

 • Telif hakkı sahibinin adına hareket etmeye yetkili kişinin elektronik veya fiziksel imzası.
 • Telif hakkı alınmış çalışmanın bulunduğu konumun URL'si (yani web sayfası adresi) veya telif hakkı alınmış çalışmanın bir kopyası dahil olmak üzere, ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkı alınmış çalışmanın bir açıklaması.
 • Hak ihlalinde bulunduğunu iddia ettiğiniz materyalin bulunduğu Web Sitesindeki URL'nin veya diğer belirli bir yerin tanımı.
 • Adresiniz, telefon numaranız ve e-mail adresiniz.
 • Tarafınızdan, ihtilaflı kullanıma telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasa tarafından yetki verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan.
 • Yalan beyan cezası altında, bildiriminizdeki yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna ve telif hakkı sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.

 

Telif hakkı temsilcimizle e-posta ([email protected]) aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. Bir bildirimin alınması üzerine, Şirket, itiraz edilen içeriğin Web Sitesinden kaldırılması da dahil olmak üzere, tamamen kendi takdirine bağlı olarak uygun gördüğü her türlü işlemi yapacaktır.

Ürünler/Hizmetler için Sipariş Verme

Web Sitesi aracılığıyla Ürünler/Hizmetler için bir Sipariş vererek, yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler akdetebileceğinizi garanti etmektesiniz.

Bilgin

Web Sitesinde bulunan Ürünler/Hizmetler (örneğin reklam) için bir Sipariş vermek isterseniz, Adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, kredi kartınız dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Siparişinizle ilgili belirli bilgileri vermeniz istenebilir. numarası, kredi kartınızın son kullanma tarihi, fatura adresiniz ve fatura bilgileriniz (Not: Web Sitesi tarafından sunulan hizmetler için kredi kartı kullanımının yanı sıra diğer ödeme şekilleri mevcuttur. Örn. Paypal ve banka havalesi).

Şunları beyan ve taahhüt etmektesiniz: (i) Herhangi bir Siparişle bağlantılı olarak herhangi bir kredi kartı veya banka kartını/kartlarını veya diğer ödeme yöntemini/yöntemlerini kullanma hakkınız vardır; ve (ii) bize sağladığınız bilgilerin doğru, doğru ve eksiksiz olduğunu.

Bu tür bilgileri göndererek, Siparişinizin tamamlanmasını kolaylaştırmak amacıyla bize bilgileri ödeme işlemi yapan üçüncü taraflara verme hakkını vermiş olursunuz.

Sipariş iptali

Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli nedenlerle herhangi bir zamanda Siparişinizi reddetme veya iptal etme hakkını saklı tutarız:

 

 • Ürün/Hizmet kullanılabilirliği
 • Ürünlerin açıklamasındaki veya fiyatlarındaki hatalar
 • Siparişinizdeki Hatalar

 

Dolandırıcılık veya yetkisiz veya yasa dışı bir işlemden şüpheleniliyorsa, Siparişinizi reddetme veya iptal etme hakkını saklı tutarız.

Sipariş İptal Haklarınız

Satın aldığınız herhangi bir Ürün/Hizmet, yalnızca bu Hüküm ve Koşullara uygun olarak iade edilebilir veya iade edilebilir.

Kullanılabilirlik, Hatalar ve Yanlışlıklar

Web Sitesindeki Ürün/Hizmet tekliflerimizi sürekli olarak güncelliyoruz. Web Sitemizde bulunan Ürünler/Hizmetler yanlış fiyatlandırılmış, yanlış tanımlanmış veya mevcut olmayabilir ve Web Sitesindeki Ürünlerimiz/Hizmetlerimiz ile ilgili bilgilerin güncellenmesinde ve diğer web sitelerindeki reklamlarımızda gecikmeler yaşayabiliriz.

Fiyatlar, ürün/hizmet resimleri, teknik özellikler, bulunabilirlik ve hizmetler dahil olmak üzere hiçbir bilginin doğruluğunu veya eksiksizliğini garanti edemeyiz ve etmiyoruz. Önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda bilgileri değiştirme veya güncelleme ve hataları, yanlışlıkları veya eksiklikleri düzeltme hakkını saklı tutarız.

Fiyat Politikası

Şirket, bir Siparişi kabul etmeden önce herhangi bir zamanda fiyatlarını revize etme hakkını saklı tutar.

Hükümet müdahalesi, gümrük vergilerindeki değişiklikler, artan nakliye ücretleri, daha yüksek döviz maliyetleri ve Şirketin kontrolü dışındaki diğer herhangi bir nedenden dolayı teslimatı etkileyen herhangi bir olay olması durumunda, bir Siparişin kabul edilmesinden sonra, teklif edilen fiyatlar Şirket tarafından revize edilebilir. . Bu durumda, Siparişinizi iptal etme hakkınız olacaktır.

ödemeler

Ödeme, Visa, MasterCard kartları veya çevrimiçi ödeme yöntemleri (örneğin PayPal) gibi elimizde bulunan çeşitli ödeme yöntemleriyle yapılabilir.

Ödeme kartları (kredi kartları veya banka kartları), kartınızı veren kuruluş tarafından doğrulama kontrollerine ve yetkilendirmeye tabidir. Gerekli yetkiyi almazsak, Siparişinizin herhangi bir gecikmesinden veya teslim edilmemesinden sorumlu olmayacağız.

Promosyonlar

Web Sitesi aracılığıyla sunulan tüm Promosyonlar, bu Koşullardan ayrı kurallara tabi olabilir.

Herhangi bir Promosyona katılırsanız, lütfen geçerli kuralların yanı sıra Gizlilik Politikamızı da gözden geçirin. Bir Promosyonun kuralları bu Koşullarla çelişirse, Promosyon kuralları geçerli olacaktır.

Fikri mülkiyet

Web Sitesi ve orijinal içeriği (Sizin veya diğer kullanıcılar tarafından sağlanan İçerik hariç), özellikler ve işlevsellik, Şirketin ve lisans verenlerinin münhasır mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır.

Web Sitesi telif hakkı, ticari marka ve hem Ülke hem de yabancı ülkelerin diğer yasalarıyla korunmaktadır.

Ticari markalarımız ve ticari takdim şeklimiz, Şirketin önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak kullanılamaz.

Bize Görüşleriniz

Şirkete sağladığınız herhangi bir Geri Bildirime ilişkin tüm hakları, mülkiyeti ve menfaati devredersiniz. Herhangi bir nedenle bu tür bir atamanın etkisiz olması durumunda, Şirkete, söz konusu Geri Bildirimi herhangi bir koşul olmaksızın kullanmak, çoğaltmak, ifşa etmek, alt lisans vermek, dağıtmak, değiştirmek ve kullanmak için münhasır olmayan, daimi, geri alınamaz, telifsiz, dünya çapında bir hak ve lisans vermeyi kabul edersiniz. kısıtlama.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Web Sitemiz, Şirkete ait olmayan veya Şirket tarafından kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlerine bağlantılar içerir.

Şirket, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya hizmetinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir ve hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, bu tür herhangi bir içerik, mal veya hizmetin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya neden olduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve beyan edersiniz. veya bu tür web siteleri veya hizmetler aracılığıyla.

Ziyaret ettiğiniz tüm üçüncü taraf web sitelerinin veya hizmetlerinin hüküm ve koşullarını ve gizlilik politikalarını okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Sonlandırma

Bu Hüküm ve Koşulları ihlal etmeniz de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmadan veya yükümlülük altına girmeden Hesabınızı derhal feshedebilir veya askıya alabiliriz.

Fesih üzerine, Web Sitesini kullanma hakkınız derhal sona erecektir. Hesabınızı sonlandırmak isterseniz, Web Sitesini kullanmayı bırakabilirsiniz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Sizin maruz kalabileceğiniz herhangi bir zarara bakılmaksızın, Şirketin ve tedarikçilerinden herhangi birinin bu Koşulların herhangi bir hükmü kapsamındaki tüm sorumluluğu ve Sizin münhasır çözümünüz, Web Sitesi aracılığıyla Sizin tarafınızdan fiilen ödenen miktarla sınırlı olacaktır.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket veya tedarikçileri hiçbir durumda herhangi bir özel, arızi, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zarardan (kar kaybından kaynaklanan zararlar, veri kaybı veya bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamaz. diğer bilgiler, iş kesintisi, kişisel yaralanma, Web Sitesinin kullanımından veya Web Sitesinin kullanılmasından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya herhangi bir şekilde mahremiyet kaybı, Web Sitesi ile birlikte kullanılan üçüncü taraf yazılım ve/veya üçüncü taraf donanım veya aksi takdirde bu Şartların herhangi bir hükmüyle bağlantılı olarak), Şirket veya herhangi bir tedarikçiye bu tür zararların olasılığı hakkında bilgi verilmiş olsa ve çare esas amacını gerçekleştiremese bile.

Bazı eyaletler, zımni garantilerin hariç tutulmasına veya arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan hasarlar için sorumluluğun sınırlandırılmasına izin vermez; bu, yukarıdaki sınırlamalardan bazılarının geçerli olmayabileceği anlamına gelir. Bu eyaletlerde, tarafların her birinin sorumluluğu yasaların izin verdiği en geniş ölçüde sınırlı olacaktır.

"OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" Sorumluluk Reddi

Web Sitesi Size "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" ve herhangi bir garanti olmaksızın tüm kusurları ve kusurları ile sunulmaktadır. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket, kendi adına ve Bağlı Şirketleri ve ilgili lisans verenleri ve hizmet sağlayıcıları adına, açık, zımni, yasal veya başka türlü tüm garantileri açıkça reddeder. Hizmet, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, unvan ve ihlal etmeme konusundaki tüm zımni garantiler ve ticaret, performans, kullanım veya ticari uygulama sürecinden kaynaklanabilecek garantiler dahil. Yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın, Şirket, Web Sitesinin gereksinimlerinizi karşılayacağına, amaçlanan sonuçlara ulaşacağına, diğer herhangi bir yazılım, uygulama, sistem veya hizmetle uyumlu olacağına veya bunlarla çalışacağına, işleyeceğine dair hiçbir garanti veya taahhütte bulunmaz ve herhangi bir beyanda bulunmaz. kesintiye uğramadan, herhangi bir performans veya güvenilirlik standardını karşılayın veya hatasız olun veya herhangi bir hata veya kusurun düzeltilebileceği veya düzeltileceği.

Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, ne Şirket ne de şirketin herhangi bir sağlayıcısı, açık veya zımni herhangi bir beyanda bulunmaz veya garanti vermez: (i) Web Sitesinin çalışması veya kullanılabilirliği veya bilgi, içerik ve malzeme veya ürünler hakkında buna dahil; (ii) Web Sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını; (iii) Web Sitesi aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğu, güvenilirliği veya güncelliği ile ilgili olarak; veya (iv) Web Sitesinin, sunucularının, içeriğin veya Şirketten veya Şirket adına gönderilen e-postaların virüs, komut dosyası, truva atı, solucan, kötü amaçlı yazılım, saatli bomba veya diğer zararlı bileşenler içermediğini.

Bazı yargı bölgeleri, bir tüketicinin geçerli yasal haklarına ilişkin belirli türdeki garantilerin veya sınırlamaların hariç tutulmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki istisnaların ve sınırlamaların bazıları veya tümü Sizin için geçerli olmayabilir. Ancak böyle bir durumda, bu bölümde belirtilen istisnalar ve sınırlamalar, geçerli yasa kapsamında uygulanabilir olan en geniş ölçüde uygulanacaktır.

Geçerli Kanun

Bu Şartlar ve Web Sitesini kullanımınız, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Ülke kanunlarına tabi olacaktır. Uygulamayı kullanımınız ayrıca diğer yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasalara tabi olabilir.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Web Sitesi ile ilgili herhangi bir endişeniz veya anlaşmazlığınız varsa, öncelikle anlaşmazlığı Şirket ile iletişime geçerek gayri resmi olarak çözmeye çalışmayı kabul etmektesiniz.

Avrupa Birliği (AB) Kullanıcıları İçin

Avrupa Birliği tüketicisi iseniz, ikamet ettiğiniz ülkenin kanunlarının her türlü emredici hükümlerinden yararlanacaksınız.

Amerika Birleşik Devletleri Yasal Uygunluk

(i) Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin ambargosuna tabi olan veya Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından "teröristleri destekleyen" bir ülke olarak belirlenmiş bir ülkede bulunmadığınızı ve (ii) olmadığınızı beyan ve garanti etmektesiniz. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin yasaklanmış veya kısıtlanmış taraflar listesinde listelenmiştir.

Bölünebilirlik ve Feragat

Bölünebilirlik

Bu Koşulların herhangi bir hükmünün uygulanamaz veya geçersiz olduğu kabul edilirse, söz konusu hüküm, ilgili yasa kapsamında mümkün olan en geniş ölçüde bu hükmün amaçlarına ulaşmak için değiştirilecek ve yorumlanacak ve kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Feragat

Burada belirtilenler dışında, bu Koşullar kapsamındaki bir hakkın kullanılmaması veya bir yükümlülüğün yerine getirilmesini gerektirmemesi, bir tarafın bu hakkı kullanma kabiliyetini etkilemeyecek veya bundan sonra herhangi bir zamanda bu tür bir performans talep etmeyecek veya bir ihlalden feragat etmek, bir feragat teşkil etmeyecektir. sonraki herhangi bir ihlalden.

Bu Hüküm ve Koşullardaki Değişiklikler

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Koşulları herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutarız. Bir revizyon önemliyse, yeni koşulların yürürlüğe girmesinden en az 30 gün önce bildirimde bulunmak için makul çabayı göstereceğiz. Maddi bir değişikliği neyin oluşturduğu tamamen kendi takdirimize bağlı olarak belirlenecektir.

Bu revizyonlar yürürlüğe girdikten sonra Web Sitemize erişmeye veya kullanmaya devam ederek, revize edilen şartlara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Yeni şartları kısmen veya tamamen kabul etmiyorsanız, lütfen web sitesini ve hizmetlerini kullanmayı bırakın.

Bize Ulaşın

Bu Hüküm ve Koşullar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz:

 

 

Gizlilik Politikası

Köprü Arkası Deniz Sefer Planlaması, Deniz Seyrüsefer ve Genel Olarak Deniz Sektörü İçin İhtiyacınız Olan Her Şey

Deniz Seyrüsefer Hizmetleri ve Ürünleri DİZİNİ

DİJİTAL Deniz Haritaları

ticari gemilerden eğlence gemilerine geçiş planlamanız için en iyi deniz elektronik harita çözümlerinin, dijital vektör ve raster deniz navigasyon çizelgelerinin listesi
DAHA FAZLA GÖR

KAĞIT Deniz Haritaları

Tüm ihtiyaçlar için dünya çapında en iyi basılı deniz haritası sağlayıcılarının ve kağıt deniz haritaları satış acentelerinin listesi: ticari filolar, eğlence gemileri, yatlar, süper yatlar için sefer planlaması
DAHA FAZLA GÖR

Deniz Haritaları DÜZELTMELER

dünya çapındaki premium sağlayıcılardan deniz haritaları düzeltme ve güncelleme çözümleri seçimi. Deniz dünyasının her yerinde güvenli geçiş planlaması için kritik bir hizmet
DAHA FAZLA GÖR

Deniz YAYINLARI

Denizcilere günlük geçiş planlarında yardımcı olmak için dünya çapındaki en iyi sağlayıcılardan seçilmiş premium Denizcilik Yayınları, kağıt ve dijital deniz yayınlarının dizin listesi
DAHA FAZLA GÖR

Güvenli Deniz Yolculuğu Planlaması için en iyi Deniz Seyrüsefer ürünleri ve hizmetleri sağlayıcılarını bulun

tr_TRTürkçe