תנאים והגבלות לשימוש ב- MARINE-CHARTS.COM

תנאים והגבלות ("תנאים")

 

התנאים וההגבלות שלנו עודכנו לאחרונה ב- 2022 02 15.

 

אנא קרא תנאים והגבלות אלה לפני השימוש באתר שלנו.

פרשנות והגדרות

פרשנות

למילים שבהן האות הראשונית באותיות גדולות יש משמעויות המוגדרות בתנאים הבאים. להגדרות הבאות תהיה אותה משמעות ללא קשר לשאלה אם הן מופיעות ביחיד או ברבים.

הגדרות

למטרות תנאים והגבלות אלה:

 

 • "שותף” פירושו ישות השולטת, נשלטת על ידי או נמצאת בשליטה משותפת עם גורם, כאשר "שליטה" פירושה בעלות על 50% או יותר במניות, מניות או ניירות ערך אחרים הזכאים להצביע לבחירת דירקטורים או רשות מנהלת אחרת.
 • "חֶשְׁבּוֹן" פירושו חשבון ייחודי שנוצר עבורך כדי לגשת לשירות שלנו או לחלקים מהשירות שלנו.
 • "חֶברָה" (המכונה "החברה", "אנחנו", "אנחנו" או "שלנו" בהסכם זה) מתייחס ל MARINE-CHARTS.COM
 • "מדינה" מתייחס ליוון.
 • "תוֹכֶן"הכוונה לתוכן כגון טקסט, תמונות או מידע אחר שניתן לפרסם, להעלות, לקשר או להפוך זמין על ידך בדרך אחרת, ללא קשר לצורת התוכן הזה.
 • "התקן" פירושו כל מכשיר שיכול לגשת לשירות כגון מחשב, טלפון סלולרי או טאבלט דיגיטלי.
 • "מָשׁוֹב" פירושו משוב, חידושים או הצעות שנשלחו על ידך לגבי התכונות, הביצועים או התכונות של השירות שלנו.
 • "מוצרים” מתייחסים למוצרים או לפריטים המוצעים למכירה בשירות.
 • "הזמנות" פירושו בקשה שלך לרכוש מאתנו מוצרים.
 • "מבצעים" מתייחסים לתחרויות, הגרלות או מבצעים אחרים המוצעים באמצעות השירות.
 • "שֵׁרוּת" מתייחס לאתר.
 • "תנאים" (המכונה גם "תנאים") פירושם תנאים והגבלות אלה המהווים את כל ההסכם בינך לבין החברה לגבי השימוש בשירות.
 • "שירות מדיה חברתית של צד שלישי" פירושו כל שירות או תוכן (כולל נתונים, מידע, מוצרים או שירותים) המסופקים על ידי צד שלישי שעשוי להיות מוצג, כלול או זמין על ידי השירות.
 • "אתר אינטרנט" מתייחס ל MARINE-CHARTS.COM, נגיש מ HTTPS://MARINE-CHARTS.COM
 • "אתה" פירושו האדם הניגש או משתמש בשירות, או החברה, או ישות משפטית אחרת מטעמה אדם כזה ניגש או משתמש בשירות, לפי העניין.

הכרה

אלו הם התנאים וההגבלות המסדירים את השימוש בשירות זה וההסכם הפועל בינך לבין החברה. תקנון זה קובע את הזכויות והחובות של כל המשתמשים בנוגע לשימוש באתר.

גישתך לאתר והשימוש בו מותנים בהסכמתך לתנאים וההגבלות הללו ועמידה בהם. תנאים והגבלות אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים הנכנסים לאתר או משתמשים בו.

על ידי גישה או שימוש באתר אתה מסכים להיות כפוף לתנאים והגבלות אלה. אם אינך מסכים עם חלק כלשהו של תנאים והגבלות אלה, אינך רשאי לגשת לאתר.

אתה מצהיר שאתה מעל גיל 18. החברה אינה מתירה למי מתחת לגיל 18 להשתמש באתר.

הגישה והשימוש שלך באתר מותנים גם בהסכמתך ועמידה בדרישות מדיניות פרטיות של החברה. מדיניות הפרטיות שלנו מתארת את המדיניות והנהלים שלנו לגבי איסוף, שימוש וחשיפת המידע האישי שלך כאשר אתה משתמש באפליקציה או באתר ומספרת לך על זכויות הפרטיות שלך וכיצד החוק מגן עליך. אנא קרא את שלנו מדיניות פרטיות בזהירות לפני השימוש באתר שלנו.

חשבונות משתמשים

כאשר אתה יוצר אצלנו חשבון, עליך לספק לנו מידע מדויק, מלא ועדכני בכל עת. אי ביצוע זה מהווה הפרה של התנאים, שעלולה לגרום לסגירה מיידית של חשבונך בשירות שלנו.

אתה אחראי לשמירה על הסיסמה שבה אתה משתמש כדי לגשת לאתר ולכל פעילות או פעולות תחת הסיסמה שלך, בין אם הסיסמה שלך נמצאת באתר שלנו או בשירות מדיה חברתית של צד שלישי.

אתה מסכים לא לחשוף את הסיסמה שלך לצד שלישי כלשהו. עליך להודיע לנו מיד לאחר שנודע לך על כל הפרת אבטחה או שימוש לא מורשה בחשבון שלך.

אינך רשאי להשתמש כשם משתמש בשם של אדם או ישות אחרים או שאינם זמינים כדין לשימוש, בשם או סימן מסחרי הכפוף לזכויות כלשהן של אדם או ישות אחרים מלבדך ללא הרשאה מתאימה, או בשם שהוא פוגעני, וולגרי או מגונה אחרת.

תוֹכֶן

זכותך לפרסם תוכן

האתר שלנו מאפשר לך לפרסם תוכן. אתה אחראי לתוכן שאתה מפרסם באתר, לרבות חוקיותם, מהימנותו והתאמתו.

על ידי פרסום תוכן לאתר, אתה מעניק לנו את הזכות והרישיון להשתמש, לשנות, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, לשכפל ולהפיץ תוכן כזה באתר ובאמצעותו. אתה שומר על כל הזכויות שלך על כל תוכן שאתה שולח, מפרסם או מציג באתר או באמצעות האתר ואתה אחראי להגן על זכויות אלה. אתה מסכים שרישיון זה כולל את הזכות עבורנו להפוך את התוכן שלך לזמין למשתמשים אחרים באתר, אשר עשויים להשתמש גם בתוכן שלך בכפוף לתנאים אלה.

אתה מצהיר ומתחייב כי: (i) התוכן הוא שלך (בבעלותך) או שיש לך את הזכות להשתמש בו ולהעניק לנו את הזכויות והרישיון כמפורט בתנאים אלה, וכן (ii) פרסום התוכן שלך ב- או באמצעות האתר אינו מפר את זכויות הפרטיות, זכויות הפרסום, זכויות היוצרים, זכויות החוזים או כל זכויות אחרות של כל אדם.

הגבלות תוכן

החברה אינה אחראית לתוכן המשתמשים באתר. אתה מבין ומסכים במפורש שאתה האחראי הבלעדי לתוכן ולכל פעילות המתרחשת תחת חשבונך, בין אם נעשה זאת על ידך או על ידי כל אדם שלישי המשתמש בחשבונך.

אינך רשאי להעביר כל תוכן שהוא בלתי חוקי, פוגעני, מטריד, נועד להגעיל, מאיים, לשון הרע, לשון הרע, מגונה או מעורר התנגדות אחרת. דוגמאות לתוכן מעורר התנגדות שכזה כוללות, בין היתר, את הדברים הבאים:

 • פעילות בלתי חוקית או קידום פעילות בלתי חוקית.
 • תוכן משמיץ, מפלה או מרושע, כולל הפניות או פרשנות על דת, גזע, נטייה מינית, מגדר, מוצא לאומי/אתני או קבוצות ממוקדות אחרות.
 • דואר זבל, מכונה - או אקראית - שנוצר, המהווה פרסום לא מורשה או לא רצוי, מכתבי שרשרת, כל צורה אחרת של שידול לא מורשה, או כל צורה של הגרלה או הימורים.
 • מכיל או התקנה של וירוסים, תולעים, תוכנות זדוניות, סוסים טרויאנים או תוכן אחר שנועד או נועד לשבש, להזיק או להגביל את תפקוד כל תוכנה, חומרה או ציוד תקשורת או לפגוע או להשיג גישה בלתי מורשית לכל מידע או אחר מידע של אדם שלישי.
 • הפרה של זכויות קנייניות כלשהן של כל צד, לרבות פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, זכות פרסום או זכויות אחרות.
 • התחזות לכל אדם או ישות לרבות החברה ועובדיה או נציגיה.
 • הפרת הפרטיות של כל אדם שלישי.
 • מידע ותכונות כוזבים.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות, אך לא את החובה, לקבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, האם תוכן כלשהו מתאים ועומד בתנאים אלה או לא, לסרב או להסיר תוכן זה. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע עיצוב ועריכה ולשנות את האופן של כל תוכן. החברה יכולה גם להגביל או לבטל את השימוש באתר אם תפרסם תוכן מעורר התנגדות כאמור. מאחר והחברה אינה יכולה לשלוט בכל התכנים המתפרסמים על ידי משתמשים ו/או צדדים שלישיים באתר, הנך מסכים להשתמש באתר על אחריותך בלבד. אתה מבין שבאמצעות השימוש באתר אתה עלול להיחשף לתכנים שעלולים למצוא בעיניך פוגעים, מגונים, שגויים או מעוררי התנגדות, ואתה מסכים שבשום פנים ואופן החברה לא תישא באחריות בשום צורה לכל תוכן, לרבות כל שגיאה או השמטה ב כל תוכן, או כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה מהשימוש שלך בתוכן כלשהו.

גיבויי תוכן

למרות שמבוצעים גיבויים קבועים של תוכן, החברה אינה מתחייבת שלא יהיה אובדן או השחתה של נתונים.

נקודות גיבוי פגומות או לא חוקיות עלולות להיגרם על ידי, ללא הגבלה, מתוכן שנפגם לפני הגיבוי או שמשתנה במהלך ביצוע הגיבוי.

החברה תספק תמיכה ותנסה לפתור בעיות ידועות או התגלו שעלולות להשפיע על גיבויי התוכן. אך אתה מאשר כי לחברה אין כל אחריות הקשורה לשלמות התוכן או לאי החזרת תוכן מוצלחת למצב שמיש.

אתה מסכים לשמור עותק מלא ומדויק של כל תוכן במיקום שאינו תלוי באתר.

מדיניות זכויות יוצרים

הפרת קניין רוחני

אנו מכבדים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. המדיניות שלנו היא להגיב לכל טענה לפיה תוכן המתפרסם באתר מפר זכויות יוצרים או הפרת קניין רוחני אחרת של כל אדם.

אם אתה בעל זכויות יוצרים, או מורשה מטעם אחד, ואתה סבור שהיצירה המוגנת בזכויות יוצרים הועתקה באופן המהווה הפרת זכויות יוצרים המתקיימת דרך האתר, עליך להגיש את הודעתך בכתב לידיעתו של סוכן זכויות היוצרים שלנו באמצעות דואר אלקטרוני ([email protected]) וכלול בהודעתך תיאור מפורט של ההפרה לכאורה.

ייתכן שתישא באחריות לנזקים (כולל עלויות ושכר טרחת עורכי דין) בגין מצג שווא שתוכן כלשהו מפר את זכויות היוצרים שלך.

הודעת DMCA ונוהל DMCA לתביעות של הפרת זכויות יוצרים

אתה יכול להגיש הודעה בהתאם ל-Digital Millennium Copyright Act (DMCA) על ידי מתן המידע הבא בכתב לסוכן זכויות היוצרים שלנו (ראה 17 USC 512(c)(3) לפרטים נוספים):

 • חתימה אלקטרונית או פיזית של האדם המורשה לפעול בשם בעל האינטרס של זכויות היוצרים.
 • תיאור של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שלטענתך הופרו, כולל כתובת האתר (כלומר, כתובת דף האינטרנט) של המיקום שבו קיימת היצירה המוגנת בזכויות יוצרים או עותק של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים.
 • זיהוי כתובת האתר או מיקום ספציפי אחר באתר שבו נמצא החומר שלטענתך מפר.
 • הכתובת, מספר הטלפון וכתובת האימייל שלך.
 • הצהרה שלך שאתה מאמין בתום לב שהשימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכנו או החוק.
 • הצהרה על ידך, תחת עונש של עדות שקר, שהמידע לעיל בהודעתך מדויק וכי אתה הבעלים של זכויות היוצרים או מורשה לפעול בשמו של בעל זכויות היוצרים.

 

אתה יכול ליצור קשר עם סוכן זכויות היוצרים שלנו באמצעות דואר אלקטרוני ([email protected]). עם קבלת הודעה, החברה תנקוט בכל פעולה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שתמצא לנכון, לרבות הסרת התוכן המעורער מהאתר.

ביצוע הזמנות למוצרים/שירותים

על ידי ביצוע הזמנה למוצרים/שירותים דרך האתר, אתה מתחייב כי אתה מסוגל מבחינה חוקית להתקשר בחוזים מחייבים.

הפרטים שלך

אם ברצונך לבצע הזמנה עבור מוצרים/שירותים הזמינים באתר (למשל פרסום), ייתכן שתתבקש לספק מידע מסוים הרלוונטי להזמנה שלך כולל, ללא הגבלה, שמך, הדואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך, כרטיס האשראי שלך מספר, תאריך התפוגה של כרטיס האשראי שלך, כתובת החיוב שלך ופרטי החשבונית שלך (הערה: אמצעי תשלום אחרים עבור שירותים המוצעים על ידי האתר, מלבד השימוש בכרטיס אשראי, זמינים. למשל Paypal והעברה בנקאית).

אתה מצהיר ומתחייב כי: (i) יש לך את הזכות החוקית להשתמש בכל כרטיסי אשראי או חיוב או אמצעי תשלום אחרים בקשר לכל הזמנה; וכי (ii) המידע שאתה מספק לנו נכון, נכון ומלא.

על ידי שליחת מידע כזה, אתה מעניק לנו את הזכות לספק את המידע לצדדים שלישיים המעבדים תשלומים למטרות להקל על השלמת הזמנתך.

ביטול הזמנה

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב או לבטל את הזמנתך בכל עת מסיבות מסוימות כולל אך לא רק:

 

 • זמינות מוצרים/שירותים
 • שגיאות בתיאור או במחירים של מוצרים
 • שגיאות בהזמנה שלך

 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב או לבטל את הזמנתך אם יש חשד להונאה או לעסקה לא מורשית או בלתי חוקית.

זכויות ביטול ההזמנה שלך

ניתן להחזיר או לקבל החזר על כל מוצר/שירות שאתה רוכש רק בהתאם לתנאים וההגבלות הללו.

זמינות, שגיאות ואי דיוקים

אנו מעדכנים כל הזמן את הצעות המוצרים/שירותים שלנו באתר. המוצרים/שירותים הזמינים באתר שלנו עשויים להיות מתומחרים שגויים, מתוארים בצורה לא מדויקת או לא זמינים, וייתכנו עיכובים בעדכון המידע לגבי המוצרים/שירותים שלנו באתר ובפרסום שלנו באתרים אחרים.

איננו יכולים ואינו מבטיחים את הדיוק או השלמות של מידע כלשהו, לרבות מחירים, תמונות של מוצרים/שירותים, מפרטים, זמינות ושירותים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לעדכן מידע ולתקן שגיאות, אי דיוקים או השמטות בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

מדיניות מחירים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיריה בכל עת לפני קבלת הזמנה.

המחירים הנקובים עשויים להשתנות על ידי החברה לאחר קבלת הזמנה במקרה של כל אירוע המשפיע על המשלוח שנגרם כתוצאה מפעולה ממשלתית, שינוי במכס, עליית דמי משלוח, עלויות מט"ח גבוהות יותר וכל עניין אחר שאינו בשליטתה של החברה . במקרה זה, תהיה לך הזכות לבטל את הזמנתך.

תשלומים

התשלום יכול להתבצע באמצעות שיטות תשלום שונות ברשותנו, כגון כרטיסי ויזה, מאסטרקארד או אמצעי תשלום מקוונים (PayPal, למשל).

כרטיסי תשלום (כרטיסי אשראי או כרטיסי חיוב) כפופים לבדיקות אימות והרשאה על ידי מנפיק הכרטיס שלך. אם לא נקבל את ההרשאה הנדרשת, לא נהיה אחראים לכל עיכוב או אי-מסירה של ההזמנה שלך.

מבצעים

כל קידום מכירות שזמין דרך האתר עשוי להיות כפוף לכללים הנפרדים מתנאים אלה.

אם אתה משתתף במבצעים כלשהם, אנא עיין בכללים הרלוונטיים וכן את מדיניות הפרטיות שלנו. אם הכללים לקידום מתנגשים עם תנאים אלה, כללי הקידום יחולו.

קניין רוחני

האתר והתוכן המקורי שלו (למעט תוכן שסופק על ידך או על ידי משתמשים אחרים), התכונות והפונקציונליות הם ויישארו בבעלותם הבלעדית של החברה ומעניקי הרישיונות שלה.

האתר מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים הן במדינה והן במדינות זרות.

אין להשתמש בסימנים המסחריים ובלבוש המסחרי שלנו בקשר למוצר או שירות כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

המשוב שלך אלינו

אתה מקצה את כל הזכויות, הבעלות והעניין בכל משוב שאתה מספק לחברה. אם מסיבה כלשהי הקצאה כזו אינה יעילה, אתה מסכים להעניק לחברה זכות ורישיון לא בלעדית, תמידית, בלתי חוזרת, ללא תמלוגים, עולמית, להשתמש, לשכפל, לחשוף, לתת רישיון משנה, להפיץ, לשנות ולנצל משוב כזה ללא הַגבָּלָה.

קישורים לאתרים אחרים

האתר שלנו מכיל קישורים לאתרים או שירותים של צד שלישי שאינם בבעלות החברה או בשליטתה.

לחברה אין שליטה על התוכן, מדיניות הפרטיות או הנוהלים של אתרים או שירותים של צד שלישי, ואינה נושאת באחריות. כמו כן, אתה מאשר ומסכים שהחברה לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו או נטען שנגרמו על ידי או בקשר עם השימוש או הסתמכות על כל תוכן, סחורה או שירותים כאלה הזמינים ב או דרך כל אתרי אינטרנט או שירותים כאלה.

אנו ממליצים לך בחום לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות של כל אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שבהם אתה מבקר.

סיום

אנו עשויים לסיים או להשעות את חשבונך באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או חבות, מכל סיבה שהיא, לרבות ללא הגבלה אם אתה מפר את התנאים וההגבלות הללו.

עם סיום, זכותך להשתמש באתר תיפסק לאלתר. אם ברצונך לסיים את חשבונך, אתה יכול פשוט להפסיק את השימוש באתר.

הגבלת אחריות

על אף הנזקים שעלולים להיגרם לך, כל האחריות של החברה ושל כל ספקיה על פי כל הוראה בתנאים אלה והסעד הבלעדי שלך עבור כל האמור לעיל, תהיה מוגבלת לסכום ששולם על ידך בפועל באמצעות האתר.

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה החברה או הספקים שלה לא יהיו אחראים לכל נזק מיוחד, מקרי, עקיף או תוצאתי כל שהוא (לרבות, אך לא רק, נזקים בגין אובדן רווחים, אובדן נתונים או מידע אחר, בגין הפרעה עסקית, בגין פגיעה אישית, אובדן פרטיות הנובע או בכל דרך הקשורה לשימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר, בתוכנות של צד שלישי ו/או בחומרה של צד שלישי המשמשת עם האתר, או אחרת בקשר לכל הוראה בתקנון זה), גם אם החברה או ספק כלשהו קיבלו הודעה על אפשרות של נזקים כאמור וגם אם הסעד לא יצליח בתכליתו המהותית.

מדינות מסוימות אינן מתירות החרגה של אחריות משתמעת או הגבלת אחריות לנזקים מקריים או תוצאתיים, מה שאומר שחלק מהמגבלות לעיל עשויות שלא לחול. במדינות אלו, אחריותו של כל צד תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת בחוק.

כתב ויתור "כפי שהם" ו"כפי שהם זמינים".

האתר מסופק לך "כמות שהוא" ו"כפי שזמין" ועם כל התקלות והפגמים ללא אחריות מכל סוג שהוא. במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, החברה, בשמה ובשם השותפים העצמאיים שלה ושל נותני הרישיונות ונותני השירותים שלה ושלהם, מתנערת במפורש מכל אחריות, בין אם מפורשת, משתמעת, סטטוטורית או אחרת, ביחס ל- שירות, לרבות כל האחריות המשתמעת של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות ואי-הפרה, ואחריות שעשויות לנבוע כתוצאה מהעסקה, מהלך הביצועים, השימוש או המסחר. מבלי להגביל את האמור לעיל, החברה אינה מספקת אחריות או התחייבות, ואינה מציגה כל סוג שהוא שהאתר יעמוד בדרישות שלך, ישיג תוצאות כלשהן, יתאם או יעבוד עם כל תוכנה, אפליקציות, מערכות או שירותים אחרים, יפעלו. ללא הפרעה, לעמוד בכל תקני ביצועים או אמינות או להיות נקי מטעויות או שניתן או יתוקנו שגיאות או פגמים כלשהם.

מבלי להגביל את האמור לעיל, החברה או מי מספקי החברה אינם מציגים כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע: (i) לגבי הפעולה או הזמינות של האתר, או המידע, התוכן והחומרים או המוצרים. נכלל בו; (ii) שהאתר יהיה ללא הפרעות או נקי מטעויות; (iii) לגבי הדיוק, המהימנות או המטבע של כל מידע או תוכן המסופקים באמצעות האתר; או (iv) שהאתר, השרתים שלו, התוכן או הדואר האלקטרוני שנשלחו מהחברה או מטעמה נקיים מווירוסים, סקריפטים, סוסים טרויאניים, תולעים, תוכנות זדוניות, פצצות זמן או רכיבים מזיקים אחרים.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה של סוגים מסוימים של אחריות או הגבלות על זכויות סטטוטוריות החלות של צרכן, ולכן ייתכן שחלק או כל ההחרגות וההגבלות שלעיל לא יחולו עליך. אבל במקרה כזה ההחרגות וההגבלות המפורטות בסעיף זה יחולו במידה המרבית הניתנת לאכיפה על פי החוק החל.

חוק מסדיר

חוקי המדינה, למעט כללי התנגשות החוק שלה, ינהלו תנאים אלה ואת השימוש שלך באתר. השימוש שלך באפליקציה עשוי להיות כפוף גם לחוקים מקומיים, ממלכתיים, לאומיים או בינלאומיים אחרים.

יישוב מחלוקות

אם יש לך חשש או מחלוקת לגבי האתר, אתה מסכים לנסות תחילה לפתור את המחלוקת באופן לא פורמלי על ידי פנייה לחברה.

עבור משתמשי האיחוד האירופי (EU).

אם אתה צרכן באיחוד האירופי, תוכל ליהנות מכל הוראות מחייבות של החוק של המדינה שבה אתה מתגורר.

ציות לחוק של ארצות הברית

אתה מצהיר ומתחייב כי (i) אינך ממוקם במדינה הכפופה לאמברגו ממשלת ארצות הברית, או שהוגדרה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת בטרור", ו-(ii) אינך מופיע בכל רשימה של ממשלת ארצות הברית של מפלגות אסורות או מוגבלות.

הפרדה ווויתור

בר הפרדה

אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תיחשב כבלתי אכיפה או בלתי חוקית, הוראה כזו תשונה ותפורש כדי להשיג את מטרותיה של הוראה כזו במידה המרבית האפשרית על פי החוק החל ושאר ההוראות ימשיכו בתוקף ובתוקף מלא.

ויתור

למעט כפי שצוין כאן, אי מימוש זכות או דרישה לביצוע התחייבות לפי תנאים אלה לא ישפיע על יכולתו של צד לממש זכות כזו או לדרוש ביצוע כזה בכל עת לאחר מכן, וגם ויתור על הפרה לא יהווה ויתור של כל הפרה לאחר מכן.

שינויים בתנאים וההגבלות הללו

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם תיקון הוא מהותי, אנו נעשה מאמצים סבירים לספק הודעה של 30 יום לפחות לפני כניסת תנאים חדשים לתוקף. מהו שינוי מהותי ייקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

על ידי המשך גישה או שימוש באתר שלנו לאחר שהתיקונים הללו נכנסים לתוקף, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, כולם או חלקם, אנא הפסק את השימוש באתר ובשירותיו.

צור קשר

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי תנאים והגבלות אלה, תוכל ליצור איתנו קשר:

 

 

מדיניות פרטיות

כל מה שאתה צריך לתכנון מסעות ימיים, ניווט ימי והמגזר הימי בכלל

מדריך שירותי ניווט ימי ומוצרים

תרשימים ימיים דיגיטליים

רשימת פתרונות התרשים האלקטרוני הימי הטובים ביותר, תרשימי ניווט ימיים וקטורים ורסטרים לתכנון המעבר שלך, מספינות מסחריות ועד אוניות פנאי
ראה עוד

תרשימים ימיים של נייר

רשימת ספקי התרשימים הימיים המודפסים הטובים ביותר וסוכני מכירות של תרשימים ימיים מנייר ברחבי העולם לכל הצרכים: תכנון מסע לצי מסחרי, ספינות פנאי, יאכטות, יאכטות על
ראה עוד

תרשימים ימיים תיקונים

מבחר תיקונים ופתרונות עדכונים של תרשימים ימיים מספקי פרימיום ברחבי העולם. שירות קריטי לתכנון מעבר בטוח בכל מקום בעולם הים
ראה עוד

פרסומים ימיים

רשימת ספרייה של פרסומים ימיים מובחרים, נייר ופרסומים ימיים דיגיטליים מהספקים הטובים ביותר ברחבי העולם כדי לעזור לשייטים עם תוכנית מעבר יומיומית
ראה עוד

מצא את כל הספקים המובילים של מוצרים ושירותי ניווט ימי לתכנון מסע ימי בטוח

he_ILעִבְרִית