Hallo Wereld!
Gepubliceerd: 27 mei 2022

Maritieme scheepvaartwoordenlijst / maritiem woordenboek

(De termen in de woordenlijst over zeescheepvaart worden aangeboden door: Hellenic Shipping News)

zeescheepvaart verklarende woordenlijst en woordenboek
Termen voor maritieme verzendingen

druk op CTRL + F  in uw webbrowser om de Zoekbalk en typ de term die u wilt vinden...

 • A/B
  Matig zeeman, een lid van de bemanning die in staat is om alle taken van een ervaren zeeman uit te voeren.
 • NET ZO
  naast
 • AA
  Altijd drijvend
 • AAAA
  Altijd toegankelijk altijd drijvend
 • AAOSA
  Altijd drijvend of veilig aan de grond
 • AAR
  Regio Amsterdam-Antwerpen-Rotterdam
 • Achter
  Naar de achterkant (achtersteven) van het schip. Achter.
 • Aan boord
  Op of binnen het schip
 • Bovendeks
  Op het dek (niet eroverheen - zie ALOFT)
 • ABT
  Over
 • Ad valorum
  Betekent "tegen waarde" een vrachttarief op basis van de waarde van de goederen.
 • ADCOM
  Adres Commissie
 • Aanvulling
  Aanvullende bevrachtingsvoorwaarden aan het einde van een bevrachtingsfeest
 • bevrachting
  Het geheel of gedeeltelijk huren van een schip
 • Aframax
  American Freight Rate Association – ca. 80 000 – 105 000 dwt – term voor een tankschip van standaardafmetingen
 • AFSPS
  Aankomst First Sea Pilot Station (Noorwegen)
 • achter
  Op of naar de achtersteven of achterkant van een schip
 • AG
  Arabische Golf – ook wel PG genoemd – Perzische Golf
 • Agent of scheepsagent
  Persoon die de belangen behartigt van een schip dat in de haven ligt. Taken zijn onder meer het organiseren van loods-, sleep- en ligplaats voor het schip, het ophalen van vracht en het ondertekenen van cognossementen
 • aan de grond
  Aanraken of snel naar de bodem
 • AGW
  Alles gaat goed
 • AHL
  Australische ruimladders
 • Hulp bij navigatie
  Kunstmatige objecten als aanvulling op natuurlijke oriëntatiepunten die veilige en onveilige wateren aangeven
 • omhoog
  Boven het dek van het schip
 • Midscheeps
  In of naar het midden van het schip
 • Anker stapelen
  Aanlegplaats op de zeebodem
 • Ankerplaats
  Een plek die geschikt is voor anker in relatie tot wind, zee en bodem
 • ANTHAM
  Antwerpen-Hamburg assortiment
 • Antifouling
  Bevat normaal gesproken giftige stoffen om mariene groei te voorkomen. Niet-toxische producten komen geleidelijk op de markt
 • APS
  Aankomst loodsstation
 • Aquabreak PX
  Productnaam voor een milieuvriendelijk reinigingsmiddel dat door het hele schip kan worden gebruikt
 • Waterstof
  Productnaam voor een milieuvriendelijk reinigingsmiddel dat wordt gebruikt in laadruimten
 • AR
  debiteuren
 • EEN VOD
  Assortiment Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen-Gent
 • Arbitrage
  Wijze van geschillenbeslechting die doorgaans bindend is voor betrokken partijen. Een clausule meestal in een charterpartij
 • ASBA
  American Shipbrokers Association
 • ASPW
  Elke veilige haven ter wereld
 • Achteruit
  Achter in het schip, tegenovergesteld aan vooruit
 • ATDNSHINC
  Elke tijd dag/nacht Zon- en feestdagen Inbegrepen
 • Dwarsschepen
  Haaks op de hartlijn van het schip
 • ATUTC
  Werkelijke tijden gebruikt om te tellen

  • B/C
   Vrachtschip. Enkeldeks schip dat homogene onverpakte ladingen vervoert. Geladen via grote luiken
  • B/L
   Cognossement. Een door de vervoerder ondertekend document dat fungeert als een bevrachtingscontract, een ontvangstbewijs en een bewijs van eigendom van de lading.
  • Achterletter
   Wanneer een verkoper/verlader een 'indemnity'-brief afgeeft ten gunste van de vervoerder in ruil voor een schoon cognossement
  • BAF
   Bunker aanpassingsfactor. Een brandstoftoeslag uitgedrukt als een percentage dat wordt toegevoegd aan of afgetrokken van het vrachtbedrag, en weerspiegelt de beweging in de marktprijs voor bunkers.
  • Baalcapaciteit:
   Kubieke capaciteit van een vaartuig om verpakte droge lading zoals balen/pallets te vervoeren
  • Ballast
   Zwaar gewicht, vaak zeewater, noodzakelijk voor de stabiliteit en veiligheid van een schip dat geen lading vervoert
  • Ballastbonus
   Compensatie voor relatief lange ballastreis
  • Ballast Water
   Bevat micro-organismen die buiten hun woonomgeving schade kunnen aanrichten. Ballastwater wordt aan boord genomen tijdens het lossen van een lading om de stabiliteit van een schip te verbeteren, ververst op zee en weggepompt wanneer de volgende lading wordt geladen
  • bareboat
   Bevrachters huren een schip zonder bemanning. Bevrachters zijn verantwoordelijk voor het commerciële en technische beheer.
  • Bareboat chtr
   Bareboat-charter - Eigenaars leasen een specifiek schip en hebben alleen controle over het technische beheer en de commerciële activiteiten. Bevrachters nemen alle verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het schip en de kosten voor de duur over.
  • zeepokken
   Organismen die op het onderwaterschip groeien en de weerstand tegen het water vergroten
  • BBB
   Voor het breken van bulk. Verwijst naar vrachtbetalingen die moeten worden ontvangen voordat het lossen van een schip begint
  • BDI
   Beide data inclusief
  • Straal
   De maximale breedte of de grootste breedte van een schip
  • Onderstaand
   Onder het dek
  • Benchmarking
   Om iemand of iets te vergelijken met het beste dat binnen een bepaald gebied kan worden bereikt
  • BOCHTEN
   Beide uiteinden (laad- en lospoorten)
  • BI
   Beide inclusief
  • Lenswater
   Vuil water dat zich ophoopt in de bilges van een schip en verontreinigd kan zijn met kleine hoeveelheden olie uit machinekamerafvoeren, enz.
  • Lenswatervlokmiddel
   Chemische stof die wordt gebruikt om olie uit afvalwater te scheiden
  • BIMCO
   De Baltische en Internationale Maritieme Raad
  • BL1
   Baal
  • BM
   Straal
  • BN
   Boekingsnota
  • BOB
   Bunker aan boord
  • Boffer
   Beste aanbieding
  • Boog
   Het voorste deel van een schip
  • Doos
   Een term die wordt gebruikt voor een container
  • BPM
   Handleiding overbruggingsprocedure
  • Break-bulk lading
   Goederen die los in het ruim van het schip worden vervoerd en niet in een container
  • BROB
   Bunkers aan boord blijven
  • Makelaardij
   Percentage vracht dat aan de makelaar moet worden betaald. (door eigenaren in C/P's) of van toepassing op verkoop of aankoop.
  • BSM
   Kappersschipbeheer
  • BSS
   Basis
  • BSS 1/1
   Basis 1 poort naar 1 poort
  • BT
   Ligplaatsvoorwaarden
  • Bulk-oliedrager
   Multifunctioneel schip gebouwd om zowel kolen als olie te vervoeren. De meeste bulk-oliedragers zijn versterkt om ertsen te vervoeren en worden OBO-schip genoemd (erts/bulk/olie)
  • schot
   Een verticale scheidingswand die compartimenten scheidt
  • bundeling
   Dit is het samenvoegen van stukken lading, vastgezet in één beheersbare eenheid. Dit is relevant voor items zoals constructiestaal, leuningen, trappen enz. Hoewel dit een zeer flexibele beschrijving is, is een vuistregel om vracht te presenteren op een formaat dat gemakkelijk te hanteren is.
  • bunkers
   Naam gegeven voor brandstof- en dieselolievoorraden van schepen (afkomstig uit kolenbunkers)
  • Boei
   Een verankerde drijver die wordt gebruikt voor het markeren van een positie op het water of een hindernis of een ondiepte en voor het aanmeren
  • BWAD
   Brakwater aankomst diepgang

  • C/P
   Charterpartij
  • C/SNEE (of Geadresseerde)
   Naam van de agent, het bedrijf of de persoon die de zending ontvangt
  • cabotage
   Kusthandel, dwz het verkeer van goederen per schip tussen havens aan dezelfde kust of tussen havens binnen hetzelfde land
  • CAF
   Valuta aanpassingsfactor
  • capesize
   Vaartuig dat te groot is om door het Panamakanaal te navigeren – ca. 80 000 – 175 000 dwt met een breedte tussen 42 en 46 meter (het Panamakanaal heeft een maximale breedte van 32 meter), dus gedwongen om rond de Kaap Hoorn te reizen.
  • AUTO
   Verzoek om corrigerende actie
  • KBA
   Collectieve arbeidsovereenkomst (Salarisschalen voor verschillende nationaliteiten van zeelieden) Gebruikt door bemanning.
  • CBFT (of CFT)
   Kubieke voet
  • CBM
   Kubieke meter
  • CGT
   Schone ballasttanks
  • Directeur
   Chief executive officer
  • CFC
   Chloorfluorkoolstofverbindingen. Zie HCFK
  • financieel directeur
   Financieel directeur
  • CFR
   Kosten en vracht. Kosten en vracht betekent dat de verkoper levert wanneer de goederen de scheepsreling passeren in de verschepingshaven. De verkoper moet de kosten en vracht betalen die nodig zijn om de goederen naar de genoemde bestemmingshaven te brengen, MAAR het risico van verlies van:
  • Grafiek
   Een kaart die wordt gebruikt door navigators
  • Bevrachter
   Scheepsmakelaar die namens de bevrachter optreedt bij onderhandelingen die leiden tot de bevrachting van een schip
  • CHENG
   Hoofd ingenieur
  • CHOF
   Eerste stuurman of eerste stuurman, onderbevelhebber van het schip
  • HAKKEN
   Huurders optie
  • CHTRS
   Bevrachters
  • CIF
   Kostprijs, Verzekering en Vracht. Betekent dat de verkoper levert wanneer de goederen de scheepsreling passeren in de verschepingshaven. De verkoper moet de kosten en vracht betalen die nodig zijn om de goederen naar de genoemde bestemmingshaven te brengen, MAAR het risico van verlies of dam
  • CIP
   Vervoer en verzekering betaald aan... Betekent dat de verkoper de goederen aflevert bij de door hem aangewezen vervoerder, maar dat de verkoper daarnaast de vervoerskosten moet betalen die nodig zijn om de goederen naar de genoemde bestemming te brengen. Dit betekent dat de koper alles draagt
  • CKD
   Volledig neergeslagen
  • Klas
   Betekent dat het schip is gebouwd volgens de regels van een bepaald classificatiebureau
  • Classificatiebureau
   Organisatie die nieuwbouw en met regelmatige tussenpozen in bedrijf stelt en kwaliteitsnormen voor schepen en hun uitrusting vaststelt en handhaaft. Treedt op namens de maritieme autoriteiten van de vlaggenstaat
  • Schoon (CPP)
   Geraffineerde petroliumproducten met lichte kleur (gas, parafine, gasolie, nafta)
  • CM
   Noodhandboek
  • CO2
   Kooldioxide – een verbrandingsproduct van de verbranding van alle soorten brandstof. De hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer kan de temperatuur aan het aardoppervlak verhogen - ook wel het broeikaseffect genoemd
  • COA
   Bevrachtingsovereenkomst – Eigenaars stemmen ermee in om kosten per ton omzet te accepteren voor vracht die op een bepaald aantal reizen wordt vervoerd.
  • COACP
   Contract van bevrachting charterpartij
  • MAÏSKOLF
   Sluiting van de zaak
  • COBLDN
   Sluiting van de zaken Londen
  • KABELJAUW
   Rembours
  • COGSA
   Goederenvervoer over zee wet
  • Commissie
   Bezoldiging van de scheepsmakelaar, normaal gesproken 1,25 procent van de bruto vracht. Ook berekend voor verkoop en aankoop van schepen tegen één procent van de aankoopprijs
  • Conferentie
   Organisatie van een groep lijnen die actief zijn in één vaargebied waarbij de bedrijven overeenkomen om een gemeenschappelijk tarief te gebruiken. Zie ook Linerconferentie.
  • Ophoping
   Vertragingen in de haven/ligplaats
  • CONS
   Consumptie
  • Geadresseerde
   Naam van het bedrijf of de persoon die de zending ontvangt
  • containerschip
   Schip speciaal ontworpen om standaard containers (TEU's) te vervoeren. Over het algemeen genoemd Cellulair containerschip. Het grootste deel van het laadvermogen bestaat uit containers die aan dek of in cellen in het ruim worden vervoerd. Containers worden op en af gehesen met sp
  • COP
   Douane van poort
  • CP (of C/P)
   Charterpartij
  • CPD
   Huurders betalen contributie
  • CPT
   Vracht betaald naar... Betekent dat de verkoper de goederen aflevert bij de door hem aangewezen vervoerder, maar dat de verkoper daarnaast de kosten van vervoer moet betalen die nodig zijn om de goederen naar de genoemde bestemming te brengen. Dit betekent dat de koper alle risico's en eventuele
  • CQD
   Gebruikelijke snelle verzending
  • CR
   huidige koers
  • CRN
   Kraan
  • KROB
   Vracht aan boord
  • CRT
   Ladingretentieclausules, geïntroduceerd door bevrachters op basis van een tekort aan geleverde vracht vanwege de gestegen olieprijzen
  • Ruwe olie)
   Ongeraffineerde olie rechtstreeks uit de bron
  • CST
   Centistoke
  • CTR
   Container gemonteerd
  • Kubieke inhoud
   De belangrijkste commerciële maatstaf wanneer de lading zo licht is dat het schip tot de nok toe gevuld is zonder tot aan de laadlijn (vrijboord) te worden geladen. Capaciteit wordt gemeten in kubieke meter of kubieke voet (cu.ft.)
  • CVS
   Opeenvolgende reizen

  • D&A
   Drugs en alcohol
  • D/A
   Uitbetalingsrekening
  • DAF
   Geleverd aan de grens. Betekent dat de verkoper levert wanneer de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld op het aankomende transportmiddel, niet gelost, ingeklaard voor uitvoer, maar niet ingeklaard voor invoer op het genoemde punt en de plaats aan de grens, maar
  • Schade voor detentie
   Compensatie voor vertragingen buiten of in plaats van overliggeld
  • DAMFORDET
   Schadevergoeding voor detentie. Straf als de lading niet gereed is wanneer het schip arriveert om te werken (1e dag van Laycan). Dit is geen aanhouding die in rekening wordt gebracht voor vertraging van schepen. Als de lading klaar is, is er geen DAMFORDET.
  • DAPS
   Dagen alle doeleinden (Totaal dagen voor laden & lossen)
  • Gegevensinvoer gebruiker
   Rapportage-eenheid verantwoordelijk in Magnitude
  • DDP
   Geleverd accijns betaald. Betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert, ingeklaard voor invoer en niet gelost uit een aankomend transportmiddel op de genoemde plaats van bestemming. De verkoper moet alle kosten en risico's dragen die gepaard gaan met het brengen van deze
  • DDU
   Recht onbetaald geleverd. Betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert, niet ingeklaard voor invoer, en niet gelost uit een aankomend transportmiddel op de genoemde plaats van bestemming. De verkoper draagt de kosten en risico's van het brengen van
  • Dode vracht
   Vracht te betalen door bevrachters indien zij niet de overeengekomen hoeveelheid vracht leveren
  • Dek
   Een permanente afdekking over een compartiment, romp of enig deel daarvan
  • DEM
   Overliggeld (kadehuur). Geld betaald door de verlader voor de bezettende havenruimte na een bepaalde "vrije tijdsperiode".
  • Overliggeld
   Het geld dat aan de eigenaar moet worden betaald voor vertraging waarvoor de eigenaar niet verantwoordelijk is voor het laden of lossen nadat de ligtijd is verstreken.
  • DE Q
   Af kade geleverd. Betekent dat de verkoper levert wanneer de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld die niet zijn ingeklaard op de kade (werf) in de genoemde bestemmingshaven. De verkoper moet de kosten en risico's dragen die verbonden zijn aan het brengen van de goederen naar
  • DES
   Ex schip geleverd. Betekent dat de verkoper levert wanneer de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld aan boord van het schip dat niet is ingeklaard voor invoer in de genoemde haven van bestemming. De verkoper moet alle kosten en risico's dragen die gepaard gaan met het brengen van de goo
  • DESP
   Verzenden. Tijdsbesparing, beloning voor snelle doorlooptijd, alleen in droge lading
  • DET
   Detentie (Zie DAMFORDET)
  • DEV
   Afwijking. Vertrek schip van gespecificeerde reiskoers
  • DFRT
   Dode vracht. Ruimte geboekt door verlader of bevrachter op een schip maar niet gebruikt
  • DHDATSBE
   Verzend een half overliggeld op alle tijd bespaard aan beide kanten
  • DHDWTSBE
   Verzend half overliggeld op werktijd bespaard aan beide kanten
  • uitbetaling
   Kosten, uitgaven, betaling
  • DISCH
   Afvoer
  • Verzenden
   Het geld dat de reder aan de bevrachter moet betalen als het schip klaar is met laden of lossen voordat de ligtijd is verstreken, zoals beschreven in een charterpartij. Ook wel verzendgeld genoemd.
  • DK
   Dek

  • Eb
   Een afnemende stroom
  • EC
   oostkust
  • EIU
   Zelfs als het wordt gebruikt
  • ELVENT
   Elektrische ventilatie
  • EMM
   Handleiding milieubeheer
  • Enviro Retourbeheer
   Systeem voor wettelijk en milieuvriendelijk beheer van gebruikte ozonafbrekende koelmiddelen
  • Milieuschoon
   Productnaam voor een milieuvriendelijk ontvettingsmiddel voor machinekamers en tankreiniging
  • Milieusysteeminspecties
   Inspectie van koelsystemen om optimale bedrijfsomstandigheden te garanderen en lekken te voorkomen
  • EPA
   Agentschap voor milieubescherming
  • ERT
   BHV-team
  • Escalatieclausule
   Een clausule die een aanpassing mogelijk maakt
  • ETA
   Geschatte aankomsttijd
  • ENZ
   Geschatte tijd van voltooiing
  • ETD
   Verwachte vertrektijd
  • ETS
   Geschatte vaartijd
  • EXW
   Ex. werken. Betekent dat de verkoper levert wanneer hij de goederen ter beschikking stelt van de koper op het terrein van de verkoper of een andere genoemde plaats (dwz fabriek, fabriek, magazijn, enz.) die niet is vrijgegeven voor export en niet is geladen op een verzamelvoertuig.

  • FAC
   Snel als het kan (laden of ontladen)
  • FAS
   Vrij langszij schip. Betekent dat de verkoper levert wanneer de goederen naast het schip worden geplaatst in de genoemde verschepingshaven. Dit betekent dat de koper vanaf dat moment alle kosten en risico's van verlies of beschadiging van de goederen moet dragen. De FAS-term vereist
  • FCA
   Gratis voor vervoerder. Betekent dat de verkoper de goederen, ingeklaard voor export, aflevert bij de door de koper aangewezen vervoerder op de genoemde plaats. Opgemerkt moet worden dat de gekozen plaats van levering een impact heeft op de verplichtingen van het laden en lossen van de goederen
  • FD (FDIS)
   gratis kwijting
  • FDD
   Vracht overliggeld dode vracht
  • FDEDANRSAOCLONL
   Vracht die geacht wordt verdiend te zijn, zonder korting en niet-retourneerbaar (restitueerbaar) schip en/of vracht verloren of niet verloren
  • FDESP
   Gratis verzending
  • Voeder
   Een laadsysteem voor de distributie van geladen lading, of een schip dat lading overslaat – bijv. auto's of containers
  • Voederschip
   Een shortsea-schip dat wordt gebruikt om goederen en containers op te halen en te vervoeren van en naar diepzeeschepen.
  • Fender
   Een kussen, geplaatst tussen schepen, of tussen een schip en een pier, om schade te voorkomen
  • FEU
   Standaard 40 'container
  • FHEX
   Vrijdag en feestdagen uitgezonderd
  • FHINC
   Vrijdag en feestdagen inbegrepen
  • FI
   Vrachtrenteverzekering
  • FILO
   Gratis in/liner uit. Zeevracht waarbij de verlader de laadkosten betaalt en de vervoerder de lossingskosten.
  • FIO
   Gratis in/uit. Geboekte vracht FIO omvat de zeevracht, maar geen laad-/loskosten, dwz de bevrachter betaalt de kosten voor het laden/lossen van lading.
  • FIOS
   Gratis in/uit opgeborgen. Volgens FIO, maar exclusief opbergkosten.
  • FIOST
   Vrij in/uit en getrimd. De bevrachter betaalt de kosten van het laden/lossen van lading, inclusief stuwen en trimmen.
  • FIOT
   Vrij in/uit en getrimd. Volgens FIOS maar inclusief trimmen, bijv. het nivelleren van bulkladingen. FIOS is inclusief zeevracht, maar exclusief laad-/los- en stuwkosten.
  • FIT
   Gratis bijgesneden
  • FIW
   Gratis in wagen
  • repareren
   Een schip charteren
  • Armatuur
   Afsluiting van onderhandelingen tussen cargadoors om een schip te charteren – een overeenkomst
  • Flatpacking
   Lading wordt gestapeld en vastgezet als een integraal geheel.
  • FLT
   Volledige voeringvoorwaarden
  • FMC
   Federale Maritieme Commissie
  • FME
   Overmacht uitgezonderd
  • FMS
   doorgronden
  • FO1
   Voor bestellingen
  • FO2 (IFO)
   Stookolie/tussenproduct FO
  • FO3
   vrij uit
  • FOB
   Gratis aan boord. Betekent dat de verkoper levert wanneer de goederen de scheepsreling passeren in de genoemde verschepingshaven. Dit betekent dat de koper vanaf dat moment alle kosten en risico's van verlies of beschadiging van de goederen moet dragen. De FOB-termijn vereist dat de verkoper

  • g/t-km
   Geeft emissies aan in gram per ton vracht die over een kilometer wordt vervoerd
  • GA
   Algemeen gemiddelde of algemene regeling
  • GA-abonnement
   Algemeen arrangement plan
  • Gamazymen
   Bioactieve reinigingsmiddelen die worden gebruikt in kombuizen, bemanningsverblijven en passagiersgedeelten op cruiseschepen
  • VERSNELLING
   Een algemene term voor touwen, blokken, uitrustingen en andere uitrusting
  • Stukgoed
   Goederen onverpakt of verpakt, maar niet in bulk verzonden
  • GEOROT
   geografische rotatie
  • GL
   Grootboek
  • GLS (GLESS)
   Gearless
  • GM
   Algemeen directeur; hoofd van de lokale entiteit
  • GN (of GR)
   Graan (capaciteit)
  • GNCN of Gencon
   Algemene voorwaarden
  • GAAN
   Gasolie
  • huisarts
   Graan capaciteit. Kubieke capaciteit in 'graan'
  • GR
   Geografische rotatie. Poorten in volgorde van aanroepen
  • GRD
   Geared
  • Groen paspoort
   Een certificaat dat bevestigt welke materialen zijn gebruikt bij de constructie van een schip
  • Bruto tonnage
   (0,2+0,02*log10V)*V, waarbij V het volume in kubieke meters is van alle besloten ruimten aan boord
  • GRT
   Bruto geregistreerde tonnage
  • GSB
   Goede, veilige ligplaats
  • SAP
   Goede, veilige haven
  • GTEE
   Garantie
  • Gunwale
   De bovenrand van de zijkanten van een schip

  • H&M
   Casco- en machineverzekering
  • HA
   Klep
  • Haagse regels
   Code van minimumvoorwaarden voor het vervoer van vracht onder een cognossement
  • Keurmerken
   Een keurmerk dat kwaliteit of uitmuntendheid aangeeft.
  • halon
   Voorheen gebruikt op schepen als effectief blusmiddel, schadelijk voor de ozonlaag in de atmosfeer
  • Handymax
   Droge bulkschip van ca. 35 000 – 50 000 dwt.
  • handig formaat
   Droge bulkschip of productentanker, 15 000 – 50 000 dwt.
  • Klep
   Een opening in een scheepsdek voorzien van een waterdichte overkapping
  • HBF
   Onschadelijke bulkmeststof
  • HCFK
   Hydrochloorfluorkoolstofverbindingen, zoals freon 22 (R22)
  • HDLTSBENDS
   Halve verzendtijd bespaard beide uiteinden
  • HDWTS
   Halve verzending werk- (of weer) tijd bespaard
  • HFC
   fluorkoolwaterstof
  • HFO
   Zware stookolie. Gebruikt in scheepsmotoren en ketelsystemen
  • HHDW
   Handige zware dw (schroot)
  • HOI
   Hull interest verzekering
  • Arbeidskracht
   T/C-vergoeding
  • Huurkoop Charter-Party
   C/P waar de bevrachter de eigendom van het schip verkrijgt aan het einde van de C/P
  • HMS
   Zwaar metaalschroot
  • Hold of HO
   Een compartiment benedendeks in een groot schip, uitsluitend gebruikt voor het vervoeren van vracht
  • Romp
   Het hoofdgedeelte van een schip
  • HW
   Hoog water

  • IAS
   Internationale boekhoudnormen. (Vroegere naam voor IFRS.)
  • ICT
   Informatie-en communicatietechnologie
  • ICW
   Intercoastal waterweg: baaien, rivieren en kanalen langs de kusten (zoals de kusten van de Atlantische Oceaan en de Golf van Mexico), verbonden zodat schepen kunnen reizen zonder de zee in te gaan
  • IFRS
   Internationale standaarden voor financiële verslaggeving
  • I LO
   Internationale Arbeidsorganisatie
  • IMDG
   Internationale code voor maritieme gevaarlijke goederen
  • IMO
   Internationale Maritieme Organisatie. Orgaan opgericht om de internationale maritieme handel te reguleren
  • IMO
   Internationale Maritieme Organisatie
  • In &/of over
   Goederen beneden en/of op het dek vervoerd
  • Verbrandingsoven
   Gebruikt om afval en slib te verbranden
  • IND
   Indicatie
  • Vergoeding
   Vergoeding voor verlies/schade of letsel
  • INMARSAT
   Internationaal maritiem satellietsysteem
  • INTERMODAL
   Vervoer van goederen door verschillende vervoerswijzen, dwz over zee, over de weg, per spoor en door de lucht binnen één enkele reis
  • ISM-code
   Internationale veiligheidsmanagementcode. De doelstellingen van de ISM-code zijn het waarborgen van de veiligheid op zee, het voorkomen van menselijk letsel of het verlies van mensenlevens en het voorkomen van schade aan het milieu, in het bijzonder aan het mariene milieu en aan eigendommen. De bedoeling
  • ISMA
   Internationale Vereniging van Scheepsmanagers
  • ISO 14000
   ISO-norm voor milieubeheer
  • ISO 14001
   Internationale milieunorm
  • ISO 9001
   Internationale kwaliteitsnorm
  • ISPS
   Internationale veiligheidscode voor schepen en havenfaciliteiten. De doelstelling met de ISPS-code is het tot stand brengen van een internationaal kader voor samenwerking tussen aanbestedende overheden, overheidsinstanties, lokaal bestuur en de scheepvaart en haven i
  • ITF
   Internationale Transportfederatie
  • Routebeschrijving
   Route. Schema
  • IU
   Als gebruikt
  • IUHTAUTC
   Als gebruikt. De rust telde eigenlijk
  • IWL
   Garantielimieten van het Instituut

  • Jack Tar: Zeelieden werden ooit alleen bij hun voornaam genoemd, en Jack was hun generieke naam. Teer kwam van de gewoonte van zeelieden om kleding waterdicht te maken met teer.
  • Gezamenlijke dienst
   Twee of meer rederijen die gezamenlijk een dienst exploiteren
  • Gezamenlijke onderneming
   Een joint venture is een contractuele afspraak waarbij twee of meer partijen gezamenlijk zeggenschap hebben over een economische activiteit. De economische activiteit wordt uitgevoerd via een afzonderlijke onderneming (vennootschap of partnerschap, het wordt behandeld als een onderneming waarover gezamenlijk zeggenschap wordt uitgeoefend).

  • Kamsarmax – (229 m. (max.) 82.000 DWT (ongeveer)) Maximaal toegestane grootte voor haven Kamsar in Equatoriaal-Guinea.
  • Kiel
   De hartlijn van een voor en achter lopend schip; de ruggengraat van een vaartuig
  • Knoop
   Een snelheidsmeting gelijk aan één zeemijl (6 076 voet) per uur
  • Kommandittselskap (K/S)
   Commanditaire vennootschap. Een vorm van scheepsfinanciering
  • Kyotoprotocol
   Internationale overeenkomst, aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de VN inzake klimaatverandering (UNFCCC), die tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

  • L/C
   Kredietbrief
  • rijstrookmeter
   Een methode voor het meten van de ruimtecapaciteit van ro-ro-schepen waarbij elke ruimte-eenheid (lineaire meter) wordt weergegeven door een oppervlak van 1,0 meter lang x 2,5 meter breed.
  • Lash
   Om goederen op hun plaats te houden met behulp van touwen, draden, kettingen of banden enz.
  • latijn
   Breedtegraad. De afstand ten noorden of ten zuiden van de evenaar gemeten en uitgedrukt in graden.
  • Laycan
   Ligdagen/annuleren.
  • Ligtijd
   Tijd ter beschikking van de bevrachter voor laden/lossen
  • LCR
   Laagste huidige tarief
  • Leasing
   wanneer een schip wordt verhuurd, mag de eigenaar het in feite gebruiken als in een rompboot of huurkoop-C/P, maar zonder een charter-partij-contract aan te gaan. De prijs wordt overeengekomen tussen de rederij (huurder) en de juridische eigenaar van het schip - de leasemaatschappij
  • Lee
   De kant beschut tegen de wind
  • Benedenwindse
   De richting weg van de wind. tegenovergestelde van loef
  • speelruimte
   De zijwaartse beweging van het schip veroorzaakt door wind of stroming
  • LF
   Ladingsfactor. Percentage vracht of passagiers vervoert bijv. 4 000 ton vervoerd op een schip met een capaciteit van 10 000 heeft een beladingsgraad van 40%
  • Lien
   Eigendomsvoorbehoud totdat de openstaande schuld is betaald
  • Voering
   Schip dat een regelmatig gedefinieerde route of vaarroute bedient, volgens een gepubliceerd vaarschema
  • Lijnconferentie
   Twee of meer rederijen die een gemeenschappelijke dienst exploiteren tussen aangewezen gebieden. Conferentiepartners komen speciale vrachttarieven en voorwaarden voor de handel overeen om markt en service te stabiliseren
  • Lijndienst
   Vrachtschepen met regelmatige dienstregelingen tussen geadverteerde havens
  • Liner termen
   Schip verantwoordelijk voor alle kosten van laden en lossen
  • LNG
   Vloeibaar aardgas (meestal methaan)
  • LOA
   Lengte over alles (van scheepsromp)
  • LOA
   Lengte over alles van het schip
  • Laadlijn
   Zie Plimsoll-lijn
  • LOF
   Lloyds open formulier
  • LOG
   Een record van cursussen of operatie. Ook een apparaat om snelheid te meten
  • LOH
   Verlies van huur verzekering
  • LOI
   Vrijwaringsbrief
  • LOLO
   Opstijgen – opstijgen
  • Lengtegraad
   De afstand in graden oost of west van de meridiaan bij Greenwich, Engeland
  • LAAG
   Laatste open water
  • Lage NO x sproeiers
   Brandstofventielen speciaal ontwikkeld om de vorming van stikstofoxiden (NOx) bij verbranding te verminderen
  • LPG
   Vloeibaar petroleumgas - van raffinaderijen (voornamelijk propaan, butaan)
  • LS (of BLOKKEN)
   Forfaitaire vracht. Geld betaald aan de verlader voor een charter van een schip (of gedeelte) tot de aangegeven limiet, ongeacht de hoeveelheid vracht
  • LSD
   Gesjord beveiligd gestuwd
  • LSFO
   Laagzwavelige stookolie (bunkers)
  • LT1
   Liner termen
  • LT2
   Lange ton = 1 016,05 kilogram (2 240 lbs)
  • LTHH
   Liner termen haak/haak
  • LW
   Laag water
  • LYCN
   Laycan (Layday opzegdatum)

  • M/V
   Motorschip/koopvaardijschip
  • Manifest
   Inventarisatie van de lading (document waarin de lading aan boord wordt beschreven)
  • Maritiem pandrecht
   Een recht op de eigendom van een schip, bij wet verleend voor het loon van zeelieden, berging, enz.
  • Mark I
   WW-aanduiding voor ro-ro-carriers gebouwd in 1978-79
  • Mark II
   WW-aanduiding voor ro-ro-carriers gebouwd in 1984
  • Mark III
   WW-aanduiding voor ro-ro-carriers gebouwd in 1996
  • Mark IV
   WW-aanduiding voor ro-ro-carriers gebouwd in 2000-01
  • Marpol
   IMO-verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee. Reguleert milieuvervuiling door schepen
  • MB
   Handelsmakelaar
  • MDO (DO)
   Mariene dieselolie
  • MDO/MGO
   Scheepsdieselolie/scheepsgasolie
  • MED
   Middellandse Zee
  • Fusie
   Het samenvoegen van twee of meer (scheeps)ondernemingen
  • MHI
   Autodragers gebouwd bij Mitsubishi Heavy Industries in 2004-06
  • MIAP
   Hypotheekrente extra gevaren vervuiling
  • Midscheeps
   Ongeveer op de locatie even ver van de boeg en achtersteven
  • MII
   Hypotheekrenteverzekering
  • MIN/MAX
   Minimum/Maximum (vrachthoeveelheid)
  • MM
   Marketinghandleiding
  • MOA
   Memorandum van overeenkomst
  • MOLCHOPT
   Meer of minder bevrachters optie
  • MOLOO
   Meer of minder eigenaren optie. (Een marge voor de reder voor hoeveel het schip moet vervoeren: een moloo van 5% op een schip van 30 000 ton geeft een lading tussen 28 500 en 31 500 ton
  • Montreal-protocol
   Internationale overeenkomst die tot doel heeft de ozonlaag te beschermen. Maakt deel uit van het VN-milieuprogramma (UNEP)
  • Aanmeren
   Een regeling voor het vastzetten van een schip aan een meerboei of pier
  • MSM
   Minimale veilige bemanning (vlag geeft minimaal goedgekeurde bemanning voor een vaartuig aan)
  • MT
   Metrische ton (1 000 kilo)
  • Multifunctioneel schip
   Algemeen vrachtschip dat ook containers kan vervoeren

  • NAABSA
   Niet altijd drijvend maar veilig aan de grond
  • Navigatie
   De kunst en wetenschap om een schip veilig van het ene punt naar het andere te leiden
  • NCB
   Nationaal vrachtbureau
  • Nesten
   Houdt in dat lading gestapeld wordt aangeboden in de contouren van gelijkvormige lading, het kan worden vergeleken met een stapel platen. Dit is met name relevant bij de presentatie van tankstroken voor transport
  • NOS
   Noors internationaal scheepsregister
  • Stikstofoxiden (NOx)
   Milieuschadelijke gassen gevormd door het verbrandingsproces van de motor
  • NM
   Zeemijl. Eén minuut breedtegraad; ongeveer 6 076 voet - ongeveer 1/8 langer dan de wettelijke mijl van 5 280 voet
  • NMD
   Noorse Maritiem Directoraat
  • Non-conformiteit
   ISM-definitie van non-conformiteit: Non-conformiteit betekent een waargenomen situatie waarin objectief bewijs de niet-nakoming van een gespecificeerde eis aangeeft. Major non-conformity betekent een aanwijsbare afwijking die een ernstige bedreiging vormt voor de veiligheid
  • Niet omkeerbaar
   Gevangenhouding. Als het laden eerder is voltooid dan verwacht, worden opgeslagen dagen niet opgeteld bij de toegestane lostijd.
  • NOCH
   Kennisgeving van paraatheid
  • NRT
   Netto registertonnage
  • NYPE
   New York Produce Exchange

  • OBO
   Erts/bulk/olievat
  • OCIMF
   Het Oil Companies International Marine Forum: OCIMF is een vrijwillige vereniging van oliemaatschappijen die belang hebben bij de verscheping en terminalling van ruwe olie en olieproducten. OCIMF is georganiseerd om zijn leden te vertegenwoordigen voor, en om te overleggen met,
  • Niet in dienst
   Een chartertermijn die de tijd aangeeft dat een gecharterd schip niet langer een dagtarief trekt. Het ontstaat dwz bij uitval van machines, uitrusting of wanneer als gevolg van slechte prestaties, zoals een lagere snelheid dan voorgeschreven in de reisbevrachting, de
  • OO
   Eigenaren optie
  • OPA 90
   De Oil Pollution Act van 1990, een Amerikaanse wet die vergaande eisen stelt aan reders, schepen en bemanningen bij het vervoeren van aardolieproducten naar de VS en binnen de Amerikaanse Economische Zone (200 mijl uit de kust). Geïntroduceerd na de Exxon Valdez-catastr
  • Erts/oliedrager
   Schip met aparte laadruimen voor ertsladingen. Wanneer het schip olie vervoert, kunnen de ertsruimen ook met olie worden gevuld om het draagvermogen optimaal te benutten
  • OSH
   Open shelterdek
  • Overboord
   Over de zijkant of uit het schip
  • OWS
   Eigenaren
  • OWS
   Olieachtige waterafscheider

  • PI
   Bescherming en schadeloosstelling (Aansprakelijkheidsverzekering voor de reder).
  • Panmax of Panamax
   De grootste bulkcarrier die volledig beladen door het Panamakanaal kan (ongeveer 80 000 dwt.)
  • ACHTER ONS
   Achter ons
  • pc
   Huurperiode
  • PCC
   Pure autodrager (type vaartuig)
  • PCGO
   Gedeeltelijke lading
  • PCT
   procent
  • PCTC
   Pure auto- en vrachtwagentransporteur (type vaartuig)
  • PDA
   Proforma uitbetalingsrekening
  • PDPR
   Per dag of pro rata (voor dagdeel)
  • Per dag
   Per dag
  • Per se
   op zichzelf
  • PG
   Perzische Golf
  • PHPD
   Per luik per dag
  • Plimsoll merk of lijn
   Een internationaal erkende lijn geschilderd op de zijkant van koopvaardijschepen. Als een schip beladen is, mag het waterpeil niet boven de lijn komen. Water kan verschillende delen van de lijn bereiken, aangezien de temperatuur en het zoutgehalte variëren met het seizoen en
  • PMS
   Havendiensten
  • poolen
   Vracht- of winstdeling door samenwerkende bedrijven in lijn- of lijnvaartconferenties
  • Haven
   De linkerkant van een schip dat vooruitkijkt. Een haven.
  • ppm
   Delen per miljoen (1 ppm = 0.000001 of 1 mg/kg)
  • Pratique
   Licentie of toestemming om een poort te gebruiken
  • Preambule
   Introductie tot een charterfeest
  • Proforma
   Geschatte rekening
  • Proforma uitbetalingsrekening
   Voorlopig overzicht van totale havenkosten van agent
  • protectionisme
   Vlaggenstaatbescherming van de eigen scheepvaart door het elimineren van bepaalde concurrentie-elementen
  • PS&L
   Havenservice & logistiek waaronder de productlijnen PMS, Liner, Logistics en HUB
  • PUS
   Plus ons
  • PWWD
   Per weer werkdag

  • QA
   Kwaliteitsverzekering
  • QHSE
   Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu
  • Kwadrant
   Een fitting op de rubberen kop waaraan de stuurkettingen zijn bevestigd.
  • Kwadrant
   Kwadrantvormig plat plaatsamenstel horizontaal gemonteerd bovenop een roerkoning waaraan stuurkabels/kettingen worden bevestigd in vintage vaartuigen of kleine vaartuigen.
  • Quarantaine
   Beperkte of verboden geslachtsgemeenschap vanwege een besmettelijke ziekte.
  • Kwartaal
   Dat gedeelte van de zijkant van een vaartuig bij de achtersteven.
  • Kwartaal
   Een zijkant van een schip naar achteren, tussen de hoofdframes in het midden van het schip en de achtersteven. Ook een zijwand van een schip naar voren, tussen de hoofdframes en de voorsteven.
  • Kwart dek
   Een term die wordt toegepast op het achterste gedeelte van een weerdek. In een oorlogsschip was dat deel bestemd voor gebruik door de officieren.
  • Kwart dek
   Over de volledige breedte verhoogd rompgedeelte en dek dat zich uitstrekt van de achterschouder tot de achtersteven.
  • Inkwartiering zee
   Een zee op het kwartier (komende van een kant van de achtersteven).
  • kwartalen
   Leefruimten voor passagiers of personeel. Het omvat passagiershutten, eetsalons, eetverblijven, ligplaatsen, doorgangen die verband houden met het voorgaande, enz., individuele stations voor personeel voor brand- of bootoefeningen, enz.
  • Kwartaalrekening
   Een scheepsstationrekening met daarop de taken van de bemanning.
  • Kade
   Een kunstmatige muur of oever, meestal van steen, gemaakt in de richting van de zee aan de kant van een haven of rivier voor het gemak bij het laden en lossen van schepen.

  • RCVR
   Ontvanger
  • SAMENVATTEN
   Recapitulatie van de overeengekomen voorwaarden
  • Herstelpakket
   Geavanceerd uitrustingspakket voor veilige terugwinning van koudemiddelen. Voldoet aan alle relevante maritieme voorschriften
  • Koelschip
   Schip met gekoelde laadruimte(n)
  • Koelmiddelen
   Gebruikt in koel- en vriesinstallaties
  • Reg (EG) 2037/2000
   EU-regelgeving betreffende ozonafbrekende stoffen ter bescherming van de ozonlaag
  • Omkeerbaar
   Gevangenhouding. Als het laden eerder is voltooid dan verwacht bij de laadpoort, kunnen de gespaarde dagen worden toegevoegd aan de losbewerkingen.
  • Roro
   Roll-on, roll-off carrier op maat gemaakt voor het vervoer van zware rollende lading en statische ladingen
  • BEROVEN
   Aan boord blijven
  • RT
   Inkomstenton (dwz 1,0 metrische ton of 1,0 kubieke meter, welke groter is). De totale RT wordt per regel berekend op basis van de Paklijst met het hoogste bedrag. De totale vrachtverplichting wordt berekend op het totale RT-bedrag, vermenigvuldigd
  • RT43
   Maatregel voor de capaciteit van een auto van 4,125 m lang, 1,550 m breed en 1420 m hoog

  • SAR
   Zoek en Red
  • SATPM
   zaterdag PM
  • SB
   Veilige ligplaats
  • SBT
   Gescheiden ballasttanks
  • SD (of SID)
   Enkeldekker
  • Zeevracht
   Kosten die in rekening worden gebracht voor het vervoer van goederen over zee. Dit dekt niet de transport- of laad-/loskosten, maar alleen het zeetransport
  • Zeewaardigheid
   Staatsverklaring van het vaartuig (geldige certificaten, volledig uitgerust en bemand etc.)
  • Seca
   Controlegebied voor zwaveloxide-emissie – een door de IMO gedefinieerd zeegebied waar het zwavelgehalte van bunkers niet hoger mag zijn dan 1,5% of de emissies van zwaveloxiden in de lucht lager dan 6 g/kWh mogen zijn
  • ZELFDE
   Zelfontlading
  • Opleggers
   Zijn meestal wegtrailers van 12,0 meter lang
  • SF
   Stuwkracht factor. Kubieke ruimte (meetton) ingenomen door één ton (2.240 lbs/1.000 kg) vracht
  • SHEX
   Zon- en feestdagen uitgezonderd
  • SHINC
   Zon- en feestdagen inbegrepen
  • scheepsmakelaar
   Persoon die namens reder/verlader een overeenkomst sluit voor het vervoer van lading tegen een overeengekomen prijs. Cargadoors zijn ook actief wanneer rederijen onderhandelen over de aan- en verkoop van schepen, zowel tweedehands tonnage als nieuwbouw
  • Korte vaart
   Internationale handel op korte afstand. Veel gebruikt voor handel tussen landen in de Europese Unie
  • Skids
   Zijn er dragers (hout of staal) onder de lading geplaatst om het hanteren van de vorkheftruck in de haven mogelijk te maken en om het optuigen en vastsjorren aan boord van het schip te vergemakkelijken.
  • Schuifklep
   Brandstofventielen die bij elke slag volledig worden geleegd en zo naverbranding tegengaan
  • slib
   Mengsel van water en olie gevormd tijdens de behandeling van zware stookolie
  • SMC
   Certificaat veiligheidsbeheer – ref. ISM-code
  • SN
   Satelliet navigatie. Een vorm van positiebepaling met behulp van radio-uitzendingen van satellieten met geavanceerde automatische apparatuur aan boord
  • SOC
   Container in eigendom van verlader
  • SOF
   Verklaring van feiten
  • SOPEP
   Noodplan voor olievervuiling aan boord
  • SP
   Veilige poort
  • spinnen
   Is het verstevigen van ronde tanks voor transport, dit voorkomt dat de tanks kromtrekken. De tanks zijn versterkt met stalen of houten dwarsbalken die een "spin"-uitstraling geven
  • Spot of spotrate
   Tarief enkele reis op basis van de marktsituatie op de dag
  • SQC
   Speciaal kwalificatiecertificaat (afgegeven door vlaggenstaat)

  • Veiligheidskwaliteitsmanager
  • SRBL
   Vrachtbrief ondertekenen en vrijgeven
  • SSHEX
   Zaterdag, zondag, feestdagen uitgezonderd
  • SSHINC (of SATSHINC)
   Zaterdag, zondag, feestdagen inbegrepen
  • SSMM
   Handleiding voor scheepsveiligheidsbeheer
  • Stabiliteit
   Het is van het grootste belang dat een schip te allen tijde in alle opzichten stabiel is. Bij het laden/lossen van lading wordt de stabiliteit bewaakt door een computer, die rekening houdt met het gewicht en de positie van de lading in het schip.
  • Stuurboord
   Rechterkant van een schip wanneer je naar voren of naar voren kijkt.
  • STCW
   Normen voor opleiding, certificaten en wachtdienst. Norm waar crewing aan moet voldoen. Kijk voor meer informatie op www.imo.org (Human Element – Training and Certification).
  • Stang
   Mits voldoende koopwaar (beschikbaarheid vracht). Ook het voorste deel van de boeg.
  • streng
   Het voorste of achterste deel van een schip
  • Stuwadoor
   Dokwerker belast met laden/lossen. Term die ook wordt gebruikt voor bedrijven die dergelijke diensten leveren
  • SUB Onderwerp (aan).
   Afhankelijk van als voorwaarde
  • Dochteronderneming
   Een dochteronderneming is een deelneming waarin de onderneming meer dan 50 procent bezit en de moedermaatschappij de macht heeft om het financiële en operationele beleid te sturen of zeggenschap heeft over de andere onderneming.
  • Suezmax
   Het grootste tankschip dat volledig beladen door het Suezkanaal kan (120 000 -165 000 dwt.)
  • Zwaveloxiden (SOx)
   Zwavel in de bunkerolie combineert met zuurstof in het verbrandingsproces om zwaveloxiden te vormen. Deze reageren met vocht in de lucht om zwavel- en zwavelzuur te produceren
  • Supercargo
   Persoon in dienst van een reder, rederij, bevrachter van een schip of verlader van goederen om toezicht te houden op de vrachtafhandeling. Vaak een havenkapitein genoemd.
  • SWAD
   Zout water aankomst diepgang
  • SWDD
   Vertrekdiepgang zout water
  • zweedac
   Zweedse Raad voor Accreditatie en Conformiteitsbeoordeling

  • T/C
   Time charter (verlader controleert het schip en betaalt een maandelijkse huur, T/C-hire)
  • Tallyman
   Controleert de lading die in en uit het schip gaat. Controleert of volume en aantal overeenkomen met de manifesten
  • tanker
   Schip met vloeibare bulklading
  • TBN
   Om te worden genoemd/genomineerd
  • TBT
   Tributyltin, gebruikt in aangroeiwerende verf op tinbasis
  • TC
   Tijdcharter. Eigenaars komen overeen een bepaald schip voor een bepaalde tijd te huren en zorgen voor technisch beheer, bemanning enz.
  • TCP
   Tijdbevrachtingsfeest
  • Teder
   Voorstel, aanbieding, bod voor een contract
  • TEU
   Standaard 20 'container
  • Dwarsschepen
   Haaks op de hartlijn van het schip
  • getij
   De periodieke stijging en daling van het waterpeil in de oceanen
  • Tijd balk
   Het aantal dagen na voltooiing van de reis voordat de eisen moeten worden opgegeven
  • TMSA
   Tankerbeheer en zelfevaluatie. Het Tanker Management and Self-Assessment-programma van het OCIMF is een hulpmiddel om scheepsexploitanten te helpen hun managementsystemen te meten en te verbeteren. Het programma moedigt scheepsexploitanten aan om hun veiligheidsbeheersysteem te evalueren
  • bovenzijde
   De zijkanten van een schip tussen de waterlijn en het dek; soms verwijzend naar op of boven het dek
  • Vagebond verzending
   Schepen die handelen waar ze vracht kunnen krijgen
  • Munteenheid van de transactie
   De valuta die op een enkele factuur/voucher wordt gebruikt
  • Trimmen
   Voor- en achterbalans van een schip
  • TTL
   Totaal
  • TW
   Tween Decker

  • UER
   Ongewenst gebeurtenisrapport
  • ULCC
   Ultra Large Crude Carrier – olietanker van 300.000 + dwt
  • Unicool
   Maritieme koudemiddelen van Barwil Unitor
  • USC
   Tenzij eerder begonnen
  • UTC
   = GMT
  • UU
   Tenzij gebruikt
  • UUIWCTAUTC
   Tenzij gebruikt, in welk geval de daadwerkelijk gebruikte tijd telde
  • UKHO
   Verenigd Koninkrijk Hydrografisch Bureau (biedt AIO)
  • ULCC
   Ultra grote ruwe vervoerder. Tanker met een draagvermogen van meer dan 320.000 ton.
  • ULCC
   ULCC
  • Ullage luik
   Een kleine scharnierende opening op een tank voor het meten of bemonsteren van lading. De ullage is de afstand van de bovenkant van dit luik tot de bovenkant van de lading. Het is het "tegenovergestelde" van innage.
  • Ullage-opening
   Een kleine, afgedekte opening in de bovenkant van een ladingtank waardoor metingen worden gedaan om het niveau van de vloeistof in de tank te bepalen.
  • Paraplu
   Een metalen schild in de vorm van een trustrum van qa-kegel, gemonteerd op de buitenmantel van de schoorsteen over de luchtmantel om het weer buiten te houden.
  • onbuigzaam
   Om los te maken.
  • Onder hieronder
   Een waarschuwing van bovenaf (heads-up).
  • onderbemand
   Onvoldoende aantal bemanningsleden; te weinig.
  • onderstroom
   Een ondergrondse stroom in een branding.
  • aan de gang
   Gezegd van een vaartuig wanneer het niet voor anker ligt, noch vastgemaakt aan de kust, of aan de grond.
  • eenheid
   De consolidering van een hoeveelheid afzonderlijke artikelen in één grote verzendeenheid voor eenvoudigere en snellere verwerking door middel van methoden zoals palletiseren, strippen, hijsen en containervervoer.
  • Losser
   Havenuitrusting die wordt gebruikt om schepen met droge bulklading te lossen.
  • Ontmeren
   Om de touwen te verwijderen die een schip aan de kust bevestigen.
  • Lichten
   Om iets van zijn gebruikelijke plaats te verwijderen. Apart nemen.
  • Ontstoppen (of strippen)
   Lossen van een container.
  • niet bekeken
   Zei van een vuurtoren niet onderhouden.
  • Voor anker
   Hijs of haal het anker binnen.
  • Bovendek
   Een gedeeltelijk dek boven het hoofddek midscheeps.
  • Bovenwerk
   Bovenbouw, of dekconstructies die zich op of boven het weerdek bevinden. Soms gebruikt met verwijzing naar de gehele bovenwaterconstructie van een schip.
  • opname
   Een plaatstalen buis die de keteloven verbindt met de onderkant van de schoorsteen. Het transporteert de rook en hete gassen van de ketel naar de schoorsteen en moet dubbel dik worden gemaakt met een luchtruimte ertussen om straling te voorkomen. In de opname zijn zwenkkleppen aangebracht voor het beheersen van de branden.
  • USC
   Tenzij eerder begonnen
  • USL
   Uniform Shipping Laws (Australische federale code voor het ontwerp, de constructie en de stabiliteit van schepen.)
  • UU
   Tenzij gebruikt
  • UUIUATUTC
   Tenzij gebruikt Indien gebruikt Werkelijke tijd gebruikt om te tellen

  • VCM
   Handboek voor onvoorziene situaties:
  • Viscositeit
   De weerstand van een vloeistof tegen stroming
  • VLCC
   Very Large Crude Carrier - olietanker tussen 200.000 en 300.000 dwt.
  • VPD
   Schip betaalt contributie
  • VRPP
   Vaartuig resonantieplan vervuiling

  • W of WS
   Wereldschaal (Beoordelingssysteem voor tanken. Basistarieven voor verschillende reizen)
  • Waterlijn
   Een lijn die op een romp is geschilderd en die het punt aangeeft waarnaar een schip zinkt als het goed is getrimd
  • Manier
   Beweging van een schip door water zoals voorwaarts, achterschip of speling
  • WCCON
   Of het nu door de douane is ingeklaard of niet
  • Als het weer het toelaat
   Als het weer het toelaat..
  • WIBON
   In ligplaats of niet
  • WIFPON
   Of het nu in vrije pratique is of niet
  • Bovenwinds
   In de richting waaruit de wind komt
  • WIPON
   Of het nu in de haven is of niet
  • WLS
   Wilhelmsen Lines Scheepseigendom
  • WLTOHC
   Waterlijn-naar-luik coaming
  • WMC
   Wilhelmsen Marine Consultants
  • WMS
   Wilhelmsen Maritieme Diensten
  • WOG
   Zonder garantie
  • WP
   Als het weer het toelaat. De tijd waarin het weer het werken verhindert, telt niet als ligtijd
  • WPD
   Als het weer het toelaat
  • WRIC
   Walsdraad in collis
  • WWD
   Weer werkdag
  • WWD
   Weer werkdag (dagen waarop het laden/lossen niet wordt onderbroken door het weer)
  • WWR
   Wanneer, waar klaar
  • WWWW
   WIBON, WCCON, WIFPON, WIPON

  • YAR
   York Antwerpen regels
  • YAW
   Om uit koers te zwaaien of te sturen, zoals bij het rennen met een kwarterende zee
  • YB
   Geel Boek – aan boord van de schepen op beheer

  Maritieme Woordenboek-app op Google Play

  Verklarende woordenlijst en woordenboek voor maritieme scheepvaart
  Verklarende woordenlijst en woordenboek voor maritieme scheepvaart

  Maritieme Woordenboek App Marine (app) in Google Play

  Maritieme Woordenboek App Marine
  Maritieme Woordenboek App Marine

  Verzendwoordenboek (app) op Google Play

  Verzending Woordenboek-app
  Verzending Woordenboek-app

  Naval Termen Woordenboek (app) op Google Play

  Naval Terms Dictionary-app in Google Play Store
  Naval Terms Dictionary-app in Google Play Store

  Maritiem woordenboek offline - Maritieme voorwaarden-apps (app) in Google Play

  Maritiem woordenboek offline - Maritieme voorwaarden Apps (app) in Google Play
  Maritiem woordenboek offline - Maritieme voorwaarden Apps (app) in Google Play

  Woordenboek van maritieme voorwaarden (app)

  Woordenboek van maritieme voorwaarden (app)
  Woordenboek van maritieme voorwaarden (app)

  Maritieme Woordenboek-applicatie – in Google Play Store

  Maritieme Woordenboek-applicatie
  Maritieme Woordenboek-applicatie

  Maritieme Woordenboek Pro-applicatie in Google Play Store

  Maritieme Woordenboek Pro-applicatie in Google Play Store
  Maritieme Woordenboek Pro-applicatie in Google Play Store

  zie ook: Woordenlijst van zeekaarten – termen die worden gebruikt in de zeekaartenindustrie


  zie ook: Symbolen, afkortingen en termen die worden gebruikt in zeekaarten, papieren zeekaarten (SNC's, RNC's) en elektronische zeekaarten (ENC's)


  zie ook: de lijst met afkortingen die in zeekaarten worden gebruikt


  zie ook: Maritieme scheepvaart Woordenlijst / Woordenboek


  Woordenlijst van Maritiem - Nautisch Woordenboek

  Woordenlijst van maritieme commerciële termen

  Maritiem Woordenboek (door Safety4Sea)

  Verzendwoordenboek

  Woordenlijst vracht, verzending en chartering

  Verzendvoorwaarden – Afkortingen voor charteren – termen & definities

  Verklarende woordenlijst maritieme termen

  Woordenlijst van nautische termen (Woordenboek)

  Alles wat u nodig heeft voor uw rug van de brug Maritieme reisplanning, nautische navigatie en de maritieme sector in het algemeen

  Maritieme navigatiediensten en producten DIRECTORY

  DIGITALE zeekaarten

  lijst met de beste elektronische zeekaartoplossingen, digitale vector- en rasterkaarten voor uw doorvaartplanning, van commerciële schepen tot pleziervaartuigen
  BEKIJK MEER

  PAPIER zeekaarten

  lijst met de beste leveranciers van gedrukte zeekaarten en verkoopagenten voor papieren zeekaarten wereldwijd voor alle behoeften: reisplanning voor commerciële vloten, pleziervaartuigen, jachten, superjachten
  BEKIJK MEER

  Zeekaarten CORRECTIES

  selectie van oplossingen voor correcties en updates van zeekaarten van premium providers over de hele wereld. Een cruciale dienst voor veilige doorgangsplanning overal in de zeewereld
  BEKIJK MEER

  Nautische PUBLICATIES

  directorylijst van geselecteerde premium nautische publicaties, papieren en digitale maritieme publicaties van de beste providers ter wereld om zeelieden te helpen met het dagelijkse doorgangsplan
  BEKIJK MEER

  Vind alle topaanbieders van Marine Navigation-producten en -diensten voor veilige maritieme reisplanning

  nl_NLNederlands