שלום עולם!
יצא לאור: 19 בפברואר 2022

קיצורים המשמשים בתרשימים ימיים

מהם הקיצורים המשמשים בתרשימים ימיים (תרשימים אדמירליות / תרשימים ימיים)

מאפיינים תחתונים וקיצורים

שמות עצם מָקוֹרטבלה
 שֵׁם עֶצֶםנוֹטָרִיקוֹןנוֹטָרִיקוֹן
 בולדרסBldsBlds
 חֶרֶסClCy
 אלמוגשיתוףשיתוף
 ראש קורלCl HdCl Hd
 חָצָץGG
 דֶשֶׁאגרסגרס
 בּוֹץMM
 לְטַפטֵףעוזעוז
 חלוקי נחלפפ
 חוֹלסס
 צדפיםשש
 חַלוּקSnSn
 טִיןטִיןS i
 אבניםרחוברחוב
 אַצָהWdWd
שמות תואר  תוֹאַר שבור גס כהה עדין גרגירי קשה גדול קל רוקי קטן רך מנומר דביקקיצור מקור brk crs dk fne gty hrd lrg lt rky sml sft spk stkקיצור תרשים bk c dk f gty h lrg lt rky sml so spk sy
צבעים  צֶבַע שחור כחול חום אפור ירוק כתום אדום לבן סגול צהוב  נוֹטָרִיקוֹן bl bu br gy gn or rd wh vi yl 

מָקוֹר: מדריך לתרשים ימי

(דרך מינהל האוקיינוס והאטמוספירה הלאומי (NOAA) - שירות האוקיינוס הלאומי)

אינדקס קיצורים

(סעיף V בתרשים מס' 1)

קיצור …….. משמעות………………………………… סמל


קיצורים ומונחים המשמשים בנייר ובתרשימי ניווט אלקטרוניים

אינדקס קיצורים

(הערה - קיצורי INT נמצאים נוֹעָז סוּג)

א ברמפסקיםK 17 קורפתַאֲגִידE v
abt אודותד ibrחוםJ az covכריכותL 21.2
Accom לינה כליL 17brgמֵסַבB 62 cpsמחזורים לשנייהב J
AERO, אור אווירונאוטיקליP 60–61.1brkשָׁבוּרJ 33 Crהנחל 
Aero R Bnמשואה רדיו אווירונאוטיתS 16   CRDדאטום נהר קולומביהH j
Aero RC AISאווירונאוטיקה משואה רדיו $XWRPDWiF ,GHQWifiFDWiRQ 6\VWHPS 16 S 17.1–17.2בו ג גכָּחוֹל     פחית, גליליתP 11.4 Q 21crs c/sמחזורים גסים לשנייהי 32 ב י
אלמתחלפיםP 10.11גכַּף CswyשְׁבִילF 3
ALCעמוד עומס מפרקיL 12גמִפרָץ Ct Hoבית המשפטE o
אמעַנבָּרP 11.8 גגַסJ 32גָבִיעַקופולהE 10.4
ancעָתִיק  Ca, כגִירִיJ 38קוס הובית המכסF 61
ANCH, אנךמַעֲגָןN 20 לְהַרְגִיעַ&DWHQDU\ $QFKRU /HJ 0RRUiQJL 16&\&OD\J 3
נמלה, נמלהאַנטֶנָהE 31 כובעקפיטולE tד  
משוערלְהִתְקַרֵב  CasטִירָהE 34.2דנהרס 
יישומיםגישות  CbאבניםJ 8דצמבררָקוּבJ an
אפרילאַפּרִיל  cblכֶּבֶלB 46דצמברדֵצֶמבֶּר 
מַתְאִיםדִירָהE s CDקנדלהB 54דגתאריםב נ
קֶשֶׁתאַרכִיפֵּלָג  Cemבֵּית קְבָרוֹתE 19Destrנהרס 
ASLנתיב ים ארכיפלגיM 17 CGתחנת משמר החופיםT 10devחֲרִיגָהB 67
ATBAאזור שיש להימנע ממנוM 29.1 ChשוקולדJ baDFמאתר הכיוון 
אוגוסטאוגוסט  ChכְּנֵסִיָהE 10.1DGטווח הסרת גאווהN 25, Q 54
אישורמורשהK 46.2 צ'אןעָרוּץ DGPSמיקום גלובלי דיפרנציאליS 51
AveשְׁדֵרָהChemכִּימִי

                                       L 40.1–40.2

CHY, &K\, &K\V &KiPQH\(V)                                 E 22

ביי ביי, בייו

Cir Ck

Cirripedia Chalk

J ae J f

Bdy Mon סימן גבול (אנדרטה) B 24 Bk Bank bk Black J as bk שָׁבוּר J 33 Bkw Breakwater F 4.1 bl Black J כמו BM Bench Mark B 23    
    6\VWHP   Diatoms J aa DIA, דיא דיפון R 11 דיר כיוון האור P 30–31    

CL Clearance D 20–21, 26, 28

Discol dist

דהוי ק ה

רָחוֹק

Cl Clay J 3 dk Dark J bd

ס"מ סנטימטר(ים)                                B 43                       dm דצימטר(ים)         B 42

Cn Cinders J p                        Dn, Dns Dolphin(s)                                    F 20

Co Company E u Dolphin(s) F 20

DW מסלול מים עמוקים M 27.1,                                                                                                     DZ   אזור סכנה N 12.4 Q 50 ה     ה מזרח ב 10    

Co Coralline Algae                             J 10, K 16

Co Hd Coral Head J i

Bn, Bns

משואה

M 2, P 4–5,                                                                                                            

BnTr, BnTrs בו

בול

מִגדַלוֹר מגדל(ים) סלע(ים) בולארד

ש 80–81

P 3, Q 110

J 9.2

Co rf COLREGS

קונסול

ריף אלמוגים

תקנות בינלאומיות למניעת התנגשויות בים

קונסול ביקון

נ א

S 13                      ED

קיום מפוקפק                       אני 1

constr Construction F 32 EEZ אזור כלכלי בלעדי N 47

כניסהכְּנִיסָה  גלאקקַרחוֹנִיJ ap במִפרָצוֹן 
ESSAאזור ים רגיש לסביבהN 22 gnירוקJ av ב, insאינץ)ב ג
הערכהשֶׁפֶך  Govt Hoבית הממשלהE m אינסטמכוןE נ
ניסיוןנִסיוֹנִי  Gp Fl*URXS flDVKiQJP 10.4 INTבינלאומיA 2, T 21
פיצוץחומר נפץR 10 Gp Ocנסתר קבוצתיP 10.2 אינטנסיבי,QWHQVifiHGP 46
מרחיב, מרחיבכָּבוּיP 55 ג'י.פי. אס*OREDO 3RViWiRQiQJ 6\VWHP  מְנַת הַמִשׂכָּלנקטע במהירותP 10.6
ו ו  בסדר גמור  J 30 גרד גרסדשא קרקעJ a J v ISLW איזוהאביב ההודי נמוך מים איזופאזהH g P 10.3
F Fl)י[HG DQG flDVKiQJP 10.10 גרטטונה רישום ברוטו  ITZIQVKRUH 7UDifiF =RQHM 25.1
F Gp Flקבוע וקבוצתי מהבהבפ ד GTטונה ברוטו  IUQקטע מהיר במיוחדP 10.8
עובדהמפעלה ד gtyגַרגִירִיריבה ,94,QWHUUXSWHG YHU\ TXiFNP 10.7
תַחבִּיבדג מצטבר התקן  gyאפורJ bb י  
Fdפִיוֹרד  ח   ינואריָנוּאָר 

FISH Fishing N 21                     H מסוק                                    T 1.4 יולי יולי

FlהַברָקָהP 10.4חקָשֶׁהJ 39 יונייוני 
fl פלאהצפה מחסנית התלקחותH q L 11ח כּוֹבַעשָׁעָה הגאות האסטרונומית הגבוהה ביותרB 49 H 3 ק ק  אַצוֹת יָם  J u
fl\פלינטיJ aoHbr Mrמנהל הנמלF 60 kcקילומחזורב ק
fm, fmsאב(ים)B 48HHWגבוה יותר גבוה מיםח ב kHzקילוהרץב ח
fneבסדר גמורJ 30HkהאלקF 34, K 20–21 ק"מקילומטריםB 40
Fog Det Ltאור גלאי ערפלP 62הובַּיִת  קנקשריםB 52
ערפל סיגאות ערפלR 1הור+RUi]RQWDOO\ GiVSRVHGP 15 ל  
FPמוֹט הַדֶגֶלE 27הור CLמרווח אופקיD 21 לאגם, לוך, אגם 
FPSOייצור צף, אחסון DQG 2IflRDGiQJ 9HVVHOL 17Hosp hrשעת בית חוליםלמשל, F 62.2 B 49 L Fl לָה/RQJ-flDVKiQJ לָבָהP 10.5 J l
Fr Fs, FS Fsh stksפורמיניפרה מטה הדגל יתדות דיגJ y E 27 K 44.1hrd ht HWגובה קשה מים גבוהJ 39 H p H a לְפַגֵר LANBYלָגוּנָה גָדוֹל אוֹטוֹמָטִי ניווט %XR\    Pf
FT, ftרגל, רגלייםB 47, D 20HWF&CHigh Water Full & Changeח ח לְהַצְלִיףמצית על סיפון הספינה 
פופוקוסJ afהרץהרץב ג LA Tהנמוך ביותר גאות אסטרונומיתH 2
G      La Tקו רוחבב 1
GחָצָץJ 6IALAהאיגוד הבינלאומי שלQ 130 LdgנְחִיתָהF 17
GירוקP 11.3, Q 2 רשויות המגדלור*  Ldgאורות מוביליםP 20.3

G Gulf IHO International Hydrographic Le Ledge

GAB, Gab Gable E i

GCLWD חוף המפרץ נמוך תאריך H k Gl Globigerina J z

אִרגוּן

illum מואר P 63

הארגון הימי הבינלאומי של IMO

LLW Lower Low Water H e

נחיתה Lndg עבור סירות                         F 17

LNG /iTXifiHG 1DWXUDO *DV

*ידוע כיום בתור האיגוד הבינלאומי לעזרים ימיים לרשויות הניווט והמגדלור. הארגון, שנקרא בעבר ה-International Association of Lighthouse Authorities/Association Internationale de Signalisation Maritime (IALA/AISM), ממשיך להשתמש ב-IALA כקיצור לשמו המלא.

לולוטען, טען  MLWממוצע מים נמוךH 4מקריםמִקרִיP 50
ארוךקו אורךב 2 MLWNממוצע מים נמוכיםH 10אוקטובראוֹקְטוֹבֶּר 
גפ"מ/iTXifiHG 3HWUROHXP *DV  MLWSממוצע מעיינות מים נמוכיםH 8ODAS2FHDQ DDWD $FTXiViWiRQ 6\VWHPש 58
Lrgגָדוֹלי א מ"ממילימטר(ים)B 44אוֹתפוזP 11.7
LS Sתחנה מצילת חייםT 12 מנמַנגָןJ qOVHDמעלD 28
לטאוֹרJ bc מוקוד מורסP 10.9, R 20אויצדפותJ r
סגן הובית אורP1 יום שני, יום שניאַנדַרטָהE 24פ  
סגן, סגן(ים) אורות P 1   אדון שמורת ימית N 22   פ חלוקי נחל J 7 Ltd Limited E r   MRCC חילוץ ימי ו     P Pillar Q 23 LW LWD LWF&C M M מים נמוכים מים נמוכים תאריך נמוך מים מלאים ושינוי     0XG, PXGG\ H c H d H i J 2 Ms MSL Mt Mth מרכז תיאום מולים ממוצע הר מפלס הים, הר הפה J s H 6 (P) הרשות הפלסטינית לעבור Pav PD ראשוני (NTM) מיקום משוער מעבר, מעבר ביתן מיקום בספק B 7 E p B 8 MTL נ רמת גאות ממוצעת H 1         M M מיילים ימיים) בינוני (ביחס לחול) B 45 J 31 Pk PLT STA Peak Pilot station T3 מ"מ אִמָא מטר(ים) דקות(דקות) זמן מאטס ב 41 ב 50 י אג   נ נ NE צָפוֹן נְזִירָה צְפוֹן מִזרָח ב 9 Q 20 B 13 Pm PO Po Pumice 3RVW RIfiFH Polyzoa J m F 63 J ad mag Magnetic B 61 NGA National Geospatial-Intelligence Agency pos, posn מיקום Magz Magazine E l NM מייל(ים) ימיים B 45 Post Off 3RVW RIfiFH F 63 Maint נשמר P 65 NMi מייל/ים ימיים B 45 Priv, priv פְּרָטִי P 65, Q 70 איש 0DQXDOO\ DFWiYDWHG P 56, R 2 No Number N 12.2   תטפח היטב ייצור טוב L 20 במרץ NOAA National Oceanic and Atmospheric PROHIB אסור N 2.2 Mc Megacycles B l Administration     PSSA 3DUWiFXODUO\ 6HQViWiYH 6HD $UHD N 22 Mds Madrepores J j NOS National Ocean Service Pt Pteropods J ac MHHW Mean Higher Higher Water H 13 בנובמבר נובמבר     3\O 3\ORQ D 26 MHLW ממוצע גבוה יותר מים נמוך H 14 Np גאות שקטה H 17   ש     MHW ממוצע מים גבוהים H 5   NT טונה נטו     ש מָהִיר P 10.6 MHWN Mean High Water Neaps H 11 NTM הודעה לשייטים QTG שירות המפיק אותות DF S 15 MHWS Mean High Water Springs H9   NW צפון מערב B 15 הסגר F e Mi min מייל/ים ימיים מינימום B 45 K 46.2 NWS SIG STA תחנת איתות של שירות מזג האוויר הלאומי T 29 Qz ר קוורץ J g min Mk דקות זמן סמן B 50 Q 101   O Obs Spot       ר תחנת רדיו חוף המספקת שירות QTC S 15 נקודת תצפית B 21 Ml Marl J c OBSC, Obscd מעורפל P 43 R תחנת רדיו S 15 MLHW MLLW ממוצע נמוך יותר גבוה מים ממוצע נמוך יותר מים H 15 H 12 Obstn Oc חסימת חסימה K41 P 10.2   ר ר, ר אָדוֹם 5RFN, 5RFN\ P 11.2 J 9.1, K ב    
R Bnמשואה רדיו מעגליתS 10SBM6iQJOH %XR\ 0RRUiQJL 16STA, StaתַחֲנָהF 41.1, S 15,
ר סגןאורות חסימת אווירP 61.2ScסוֹרֵקE 30.3  T 3
R מאסטתורן רדיוE 28ScScoriaeJ ostfנוּקשֶׁהJ 36
R Staתחנת רדיוS 15שצַפחָהJ hStgסבך יםJ w
מגדל Rמגדל רדיוE 29שבית ספרE fstkדָבִיקJ 34
R TR, R Trמגדל רדיוE 29SDכיווני שייט Strמֵצַר 
ראמכ"םM 31–32, S 1Sdנשמע Strזרםהיי
ראקו התייחסות לרדארM 32.1SDנשמע בספקאני 2strמְפוּספָּסJ ak
רא (קונספיק)נקודה בולטת לרדארS 5SEדְרוֹם מִזְרָחB 14תַתצוֹלֶלֶתק ד
רפ5DGDU UHflHFWRUS 4שניותשניות של זמןB 51SubmשָׁקוּעַK 43.1
רקון Radar Scמשואה משדר מכ"ם סורק רדארS 3 E 30.3ספטמבר sfסֶפּטֶמבֶּר נוּקשֶׁה    J 36SW V\דְרוֹם מַעֲרָב 6WiFN\B 16 J 34
Radar Tr,מגדל מכ"םE 30.2sftרַךJ 35ט  
RADAR TR Ramark  משואה לסמן מכ"ם  S 2סג שעשב ים צדפיםJ 13.3 J 11TTטונות קצרות טלפוןB m E q
RCמשואה רדיו מעגליתS 10של''ללַהֲקָה טנָכוֹןB 63
מחקר ופיתוחמשואה רדיו מכוונתS 11סִיטִיןJ 4טטופהJ n
Rd Rdכביש רדיולאריה, דרךJ abסיג סיג סטאוֹת תחנת איתותR 1, T 25.2 T 20ט טלטון(ים), טון (משקל) טֵלֶגרָףB 53, F 53 D 27
מחקר ופיתוחאָדוֹםג'ייSL Flמהבהב קצר-ארוךפ בטלפון7HOHJUDSK RIfiFHE k
RDF5DGiR GiUHFWiRQ fiQGiQJ VWDWiRQS 14S/Mחול על בוץJ 12.1טמפ', טמפ'7HPSRUDU\P 54
רפמקלטשאלה 124smlקָטָןJ אהעשרמִתעַקֵשׁJ aq
נציגדווחאני 3SMtSeamount TkטַנקE 32
Rfשׁוּנִית Snחַלוּקי דTR, Tr, Trsמגדל(ים)E 10.2, E 20
RG5DGiR GiUHFWiRQ fiQGiQJ VWDWiRQS 14לכןרַךJ 35TSS7UDifiF 6HSDUDWiRQ 6FKHPHM 20.1
RkסלעיםJ 9.1, K בSpצריח הכנסייהE 10.3TTצמרות עציםC 14
רקיסַלעִיJ 9.1SPכַּדוּרִישאלה 22מאסט טלוויזיהתורן טלוויזיהE 28
RoRo   rt רו, (רו)5ROO-RQ, 5ROO-RII )HUU\ (5R5R מָסוֹף) רָקוּב הורס, הרוסF 50 J aj D 8, E 25.2, F 33Sp Sp Spg Spiצריח גאות האביב Sponge SpiculesE 10.3 H 16 J t J xמגדל טלוויזיה U ULCC חשוףמגדל טלוויזיה     מנשא גולמי במיוחד חושףE 29 K 11
         
RWתבנית-סיבוב משואה רדיוS 12ספייפ, ספייפסטנדpipeE 21unevמְחוּספָּסJ bf
         
ס  spkמְנוּמָרJ alUnivאוּנִיבֶרְסִיטָהE ח
         
סחוֹלJ 1SPMמעגן יחידL 12UQמהיר במיוחדP 10.8
         
סדָרוֹםB 11SSתחנת איתותT 20–36UTCזמן אוניברסלי מתואם 
         
סספוג, צירשאלה 24רחובאבניםJ 5UTMאוניברסלי מרקטור רוחבי
סשניות של זמןB 51, P 12St M, St Miחוק מייל(ים)ב ה9  
SALMעיגון רגל עוגן יחידL 12   v9ROFDQiFJ 37
  114        
var, VARוָרִיאַצִיָהB 60
vardמגווןג'יי להיות
velמְהִירוּתח נ
vert9HUWiFDOO\ GiVSRVHGP 15
Vert CLמרווח אנכיD 20, 28
9i9iROHWP 11.5
Vilכְּפָרד 4
9/&&9HU\ /DUJH &UXGH &DUUiHUG 187
כרךגעש, הר געשJ 37
כרך אשאפר וולקניJ k
949HU\ TXiFNP 10.7
9769HVVHO 7UDifiF 6HUYiFH 
W  
WמַעֲרָבB 12
WלבןP 11.1
WdעֵשֶׂבJ 13.1
נוראש בארL 21
WGS:RUOG *HRGHWiF 6\VWHPS 50
מהלבןJ ar
מהרָצִיףF 13
WHIS, מהלִשְׁרוֹקR 15
ווק, ווקהריסותK 20
Wtr Tr, WTR TRמגדל מיםE 21
י  
יצהוב, תפוז, עַנבָּרP 11.6–11.8
yd, ydsחצר(ים)ב ד
ylצהובג'או
μ  
μs, μsecמיקרו שניותב ו

סמלים לדוגמה של קיצורים וסמלים המשמשים בתרשימים ימיים למטה:

סמלי קיצורים בשימוש בתרשימים ימיים 1
קיצורים וסמלים המשמשים בתרשימים ימיים - מאפיינים בולטים ולא בולטים
סמלי קיצורים השתמשו בתרשימים ניווט ימיים
קיצורים וסמלים המשמשים בתרשימים ימיים - תכונות טבעיות
סמלי קיצורים בשימוש בתרשימים ימיים ציוני דרך 1
קיצורים וסמלים המשמשים בתרשימים ימיים - ציוני דרך
סמלי קיצורים השתמשו בתרשימים ניווט ימיים PORTS
קיצורים וסמלים המשמשים בתרשימים ימיים - PORTS

לראות את מסמך מלא עם כל קיצורים וסמלים המשמשים בתרשימים ימיים בְּ: https://www.nauticalcharts.noaa.gov/publications/docs/us-chart-1/ChartNo1.pdf

סרטון הסבר - מהם הקיצורים המשמשים בתרשימים ימיים

וידאו - כיצד לקרוא תרשים ימי

רישום ממומן

מפות ניווט ימיות דיגיטליות
OpenC247.com - חדשני ללא מנוי פורטל תרשימים ימיים ופרסומים ימיים – מפות ניווט ימיות דיגיטליות

ראה גם: מילון מונחים של תרשימים ימיים – מונחים המשמשים בתעשיית התרשימים הימיים


ראה גם: רשימת הקיצורים המשמשים בתרשימים ימיים


ראה גם: סמלים, קיצורים ומונחים המשמשים בתרשימים ימיים, תרשימים ימיים מנייר (SNCs , RNCs) ותרשימים ימיים אלקטרוניים (ENCs)


ראה גם: מילון מונחים למשלוח ימי / מילון


מילון מונחים ימיים

כל מה שאתה צריך לתכנון מסעות ימיים, ניווט ימי והמגזר הימי בכלל

מדריך שירותי ניווט ימי ומוצרים

תרשימים ימיים דיגיטליים

רשימת פתרונות התרשים האלקטרוני הימי הטובים ביותר, תרשימי ניווט ימיים וקטורים ורסטרים לתכנון המעבר שלך, מספינות מסחריות ועד אוניות פנאי
ראה עוד

תרשימים ימיים של נייר

רשימת ספקי התרשימים הימיים המודפסים הטובים ביותר וסוכני מכירות של תרשימים ימיים מנייר ברחבי העולם לכל הצרכים: תכנון מסע לצי מסחרי, ספינות פנאי, יאכטות, יאכטות על
ראה עוד

תרשימים ימיים תיקונים

מבחר תיקונים ופתרונות עדכונים של תרשימים ימיים מספקי פרימיום ברחבי העולם. שירות קריטי לתכנון מעבר בטוח בכל מקום בעולם הים
ראה עוד

פרסומים ימיים

רשימת ספרייה של פרסומים ימיים מובחרים, נייר ופרסומים ימיים דיגיטליים מהספקים הטובים ביותר ברחבי העולם כדי לעזור לשייטים עם תוכנית מעבר יומיומית
ראה עוד

מצא את כל הספקים המובילים של מוצרים ושירותי ניווט ימי לתכנון מסע ימי בטוח

he_ILעִבְרִית